Čtvrtstoletí od založení Levicových klubů žen

8. 12. 2017

Čtvrtstoletí je nepochybně dostatečně dlouhá doba na to, aby se mohla posoudit opodstatněnost existence nějakého uskupení. Mám tím na mysli spolek Levicových klubů žen (LKŽ), které začaly vznikat a byly registrovány v roce 1992.

Proto se letos 18, listopadu uskutečnilo celostátní setkání jejich zástupkyň v Praze. Byl uspořádán velmi zdařilý seminář na aktuální téma života lidí v důchodovém věku, který vedl MUDr. Rostislav Čevelák, PhD., člověk zkušený a znalý této problematiky.

Odpolední program byl věnován zmíněnému výročí LKŽ. Byly promítány fotografie z různých celostátních a regionálních akcí žen. Oceňujeme, že Republiková rada LKŽ zpracovala pěkné písemné materiály, které slovy a fotografiemi dokumentují aktivitu žen v jednotlivých krajích. Semináře se zúčastnilo také několik předsedkyň či zakládajících členek LKŽ, jejich řady však nenávratně řídnou. Na jejich práci však navazuje další generace žen, stejně tak je tomu i u nás v Táboře.

Náš LKŽ byl ustaven v roce 1994, tedy o dva roky později. Naše první předsedkyně Kája Vlčková však zastupovala v prvých letech Jihočeský kraj v ústředním vedení. Práce klubu je od počátku dokumentována v kronice a je možno z ní vyčíst, že jsme se zaměřovaly především na organizování MDD, MDŽ, vzpomínkových setkání u příležitosti upálení M. J. Husa, pořádání materiálních a finančních sbírek ve prospěch obyvatel ve válce v Jugoslávii. S láskou jsme pletly oblečení pro nedonošené děti nebo vyráběly panenky pro podporu fondu UNICEF. Pravidelně jsme se zúčastňovaly všech májových akcí, pekly pečivo či vyráběly drobné výrobky. Ani předvolební akce KSČM se neobešly bez naší spolupráce.

Náš LKŽ má – chtělo by se říci nehynoucí – zásluhu na tom, že se důchodci na sídlišti Nad Lužnicí mají kde scházet. Levicové ženy to byly, kdo sepsal žádost Městskému úřadu o získání místnosti pro činnost klubu důchodců a postaral se o realizaci tohoto záměru. V dnešní době jsou prostory plně využívány i dalšími skupinami (ČK, SPCCH).

Táborský LKŽ pokračuje ve své práci pod vedením současné předsedkyně Aleny Hudečkové. Přibylo nám několik nových členek, řada však již není mezi námi. Náplň naší práce v základech zůstává, změnily se spíše metody našeho působení směrem k větší otevřenosti.

Fotogalerie

Autor: 
L. Kopečková, zakládající členka LKŽ Tábor
Zdroj: 
LKŽ Tábor