Den učitelů

24. 3. 2019

Nejen v tento den, ale každý den patří učitelům naše poděkování. Dodnes mám schovaný svůj slabikář a stejně i moje dcera, která si učitelské povolání zvolila. Přeji jménem svým i všech malých i velkých žáků všem kantorům jen to dobré. Jarní květy z rukou dětí budou tím pravým poděkováním. Za nás dospělé děkuji i já.

Autor: 
Miloslava Vostrá, poslankyně a předsedkyně Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR