Ladislav Šedivý: Přání do roku 2019 – Hodně zdraví, ale i toho finančního

18. 12. 2018

Přání do nového roku jsou různá. Převažuje ovšem zdraví, bez něho je spokojený život nemyslitelný. Hodně zdraví přeji zejména všem členům ZO KSČM Táborska, jejich rodinám i příznivcům naší strany.

Jako zastupitel za KSČM bych rád přál také zdravé veřejné finance našemu městu. Tedy naplňování schváleného rozpočtu, rozpočtovou kázeň a odpovědnost a zajištění transparentnosti finančních toků ve vztahu k veřejnosti. Zdraví našich občanů podmiňuje i zdraví obecních a krajských financí. A zdaleka nejde jen a jen o velké dopravní stavby, které by měly ulehčit vnitroměstské dopravě, a tím i životnímu prostředí. Abychom se v statistikách měst pohnuli z čelních míst v polétavém prachu, je třeba realizovat přímo ve městě řadu dalších opatření. A to něco bude stát.

Zdravé finance přeji i rozpočtům našich domácností. Ty budou letos zkoušeny především zvýšením cen energií včetně elektřiny, plynu a snad i vody. Věřím, že se nenaplní krizové scénáře v táborském teplárenství, protože pak by na rodinné finance dolehla další rána. Pro stabilizaci tohoto odvětví musíme jako zastupitelé, ale i radní a Bytes, udělat maximum.

Zdravé finance, městské i rodinné, jsou předpokladem kvalitního života v našem městě – historickém i současném Táboře. A tyto nám všem, samozřejmě včetně zdraví osobního, v nastávajícím roce 2019 přeji.

Autor: 
Ladislav Šedivý, předseda OV KSČM a člen zastupitelstva města Tábora za KSČM
Zdroj: 
Vlastní