Májové oslavy v Táboře

2. 5. 2019

1. máj – Svátek práce slavili táborští komunisté na Pražském sídlišti na prostranství za supermarketem Billa. Předseda OV KSČM Ladislav Šedivý přivítal přítomné a  kandidátku »KSČM – Česká levice společně!« pro volby do EP – Pavlu Švepeš Šlahúnkovou.

V úvodním projevu předseda OV KSČM připomenul historii 1. májů – Svátků práce a jejich význam pro levicové hnutí v minulosti i pro současnost.

Poukázal na momentálně příznivou ekonomickou situaci v ČR, přitom ale zisky ve stovkách miliard korun mizí nenávratně v zahraničí. Příčinou je stav, kdy banky, podniky, vodárny a obchodní řetězce jsou v rukou zahraničního kapitálu a téměř nic už nám nepatří. KSČM požaduje, aby byla přijata opatření alespoň ke snížení odlivu zisků a jejich vyššímu využití ve formě investic.

Kriticky posoudil nezodpovědné vyjednání podmínek pro vstup ČR do EU a z toho vyplývající současné problémy.  Vyslovil požadavek nového uspořádání EU tak, aby méně dbala o zájmy korporací a finančního kapitálu a naopak více se starala o blaho občanů EU.   

V závěru projevu vyzval přítomné, aby šli k volbám a vzali s sebou rodinné příslušní a další své přátele a známé. Také požádal přítomné, aby se zúčastnili pietních aktů KSČM k uctění obětí 2. SV.  

Následně se ujala slova Pavla Švepeš Šlahúnková. Připomenula význam solidarity mezi státy EU a zdůraznila, že pro posílení levice v EP je důležité zúčastnit se voleb  a volit kandidáty »KSČM – Česká levice spolećně!«.

O dobrou náladu se postaral Pepa Lidral se svojí hudební skupinou. Tradičně bylo pro zájemce připraveno občerstvení. Účastníci se rozcházeli s pocity příjemného využití svátečního odpoledne.      

Fotogalerie

Autor: 
(bok), foto H. Valešová
Zdroj: 
vlastní