Radek Springer: Nesmíme zapomínat na venkov a jihočeskou vesnici

12. 6. 2018

Vylidňování malých obcí je celorepublikovým problémem, ale potýkáme se s ním v nemalém měřítku také na Táborsku. Jak zvrátit tento negativní trend je otázkou, kterou se musíme vážně zabývat. Dostalo se jí prostoru také 9. června na semináři jihočeských komunistů, který byl přípravou na předvolební kampaň před komunálními volbami.

Problémem je „...vylidňování řady jihočeských obcí z důvodu neustálého snižování standardů občanské vybavenosti a poskytování veřejných služeb. Příkladem nesprávné praxe je nezabezpečování poštovních služeb Českou poštou, s. p. Takových příkladů je však celá řada,“ zaznělo na semináři.

Hlavním úkolem v této oblasti je pro nás, jihočerské komunisty, funkcionáře a zastupitele na všech úrovních především prosazovat úkoly dotačního Programu obnovy venkova a směřovat finanční toky do těch regionů, kde jsou potřeba nejvíce. Pro letošní rok přišlo na čerpání dotací z celého Jihočeského kraje téměř 500 žádostí v celkové sumě něco přes 100 milionů korun. Takže jak je vidět, zájem v obcích a vesnicích je.

Kromě jihočeských dotací jsou samozřejmě k dispozici dotace evropské a české. Například ministerstva zemědělství, dotace určené pro ekologii a cestovní ruch a celá řada dalších. Jako zásadní možnost, jak zastavit migraci obyvatel z vesnic do měst však vidím program ministerstva průmyslu a obchodu. „Příčiny, proč ubývá obyvatel především v malých obcích, můžeme hledat v nedostatečné občanské vybavenosti, úbytku venkovských prodejen a dalších chybějících službách. Ministerstvo průmyslu a obchodu se proto podílí na podpoře obslužnosti venkova a zaměřilo se především na investice do malých a středních podniků ve velkoobchodě a maloobchodě z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Jedná se o obce do 400 obyvatel. Vyhlásili jsme třicet výzev, ve kterých obchodníci požadují podporu ve výši více než 440 milionů korun," říká ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner.

Získat pro venkov služby a logistické zázemí nutné k životu v moderní společnosti a jejích standardech je úkol i pro nás, komunisty. A to jak při podpoře budoucí vlády, tak na všech stupních státní správy a samosprávy. Získat pro něj podporu bychom neměli zapomínat také před komunálními volbami v naších volebních programech.

Autor: 
Radek Springer, zastupitel Jihočeského kraje za KSČM
Zdroj: 
vlastní (vítr)