Stanislav Grospič: ANO nebude blokovat návrhy KSČM . To je dobrý výsledek, který odpovídá realitě

11. 7. 2018

Stanislav Grospič na ČT (10. 7.): My nebudeme členy vlády, naše tolerance se týká vzniku vlády, aby se konečně odblokovala patová situace, Česká republika měla vládu, legitimní vládu, která se bude opírat o důvěru Poslanecké sněmovnu. Zároveň jsme si chtěli ponechat volné ruce pro posuzování toho, co bude vláda ve sněmovně předkládat a také mít určitou záruku, že budou naplněny naše programové body.

Chceme dosáhnout toho, abychom měli možnost realizovat základní část našeho volebního programu, a to jsou věci sociální, pracovně-právní, to jsou věci, které míří na ochranu surovinových zdrojů, na snížení nákladů vodného, stočného, ochranu vodních zdrojů, nerostného bohatství.

Podepsali jsme dohodu, kde se píše, že ANO nebude blokovat návrhy KSČM ve sněmovně. To si myslím, je dobrý výsledek, který odpovídá realitě. To samozřejmě nezaručuje, že ty návrhy ještě budou procházet. My jsme ale připraveni na to, že bude třeba nutné využít i nějakých vzájemných expertních týmů, konzultací, abychom dosáhli shody, aby ty naše návrhy byly projednány v celém legislativním procesu. Je to ale po dlouhé době jeden z velkých kroků, protože v minulosti byly naše návrhy odsouvány a i když zařazeny do programu schůze, tak k jejich projednání nikdy nedošlo.

Autor: 
Stanislav Grospič, místopředseda ÚV KSČM
Zdroj: 
FB ČT (vítr)