Vnitrostranická diskuse o podobě moderní KSČM čile probíhá

29. 1. 2019

V pondělí 28. ledna 2019 se uskutečnila další v řadě vnitrostranická diskuse o moderní podobě KSČM. Dnes se uskutečnila společná porada spojená s diskusí věnovaná obsahu, struktuře a činnosti okresních výborů krajů Jihočeského a Vysočiny v Jindřichově Hradci.

Vedení strany věnuje společným poradám velké úsilí. Význam těchto porad podtrhla i účast vrcholných představitelů strany, a to 1. místopředsedy ÚV KSČM Petra Šimůnka, místopředsedy ÚV KSČM Václava Orta, místopředsedkyně ÚV KSČM a volebního lídra pro volby do EP Kateřiny Konečné a předsedkyně Ústřední rozhodčí komise KSČM Heleny Vrzalové.

Účastníky jednání přivítala jako hostitelka a moderátorka porady předsedkyně JčKV KSČM Alena Nohavová a předseda KV KSČM Vysočina Roman Ondrušek.

V úvodu jednání seznámila Kateřina Konečná přítomné se zaměřením, obsahem a plánováním jednotlivých fází předvolební a volební kampaně do Evropského parlamentu.   

Z dalšího průběhu jednání hodlá vedení strany získané poznatky, názory a doporučení vyhodnotit a zapracovat do připravovaných materiálů k projednání a předložit je celostranické konferenci věnované stanovám a organizační struktuře strany v dubnu tohoto roku. Spolu s úpravou či přijetím nového programu, řeší se, má KSČM ambici stát se moderní politickou stranou reflektující společenský vývoj 21. století.

Autor: 
+ foto: jk
Zdroj: 
Vlastní

Fotogalerie