Shromáždění k uctění památky upálení M. J. HUSA

6. 7. 2020

Od 14:00 hodin v táborském lesoparku PINTOVKA

Budou též představeni kandidáti KSČM do krajských voleb