15. březen 1939: Černé datum pro náš národ

14. 3. 2017

»Okupace českých zemí a tříleté panství německo-fašistických zvlčilců nad českým národem, už sám fakt musí vehnat ruměnec studu do tváře skutečného Čecha. Pravda, je těch bídných kreatur jen hrstka… Háchovština – toť systém spolupráce s německými okupanty, systém pomáhání hitlerovskému Německu a aktivní účast na jeho válce. Český lid smyje ve svém celku tuto hanbu nejlépe tím, když v nastávajícím čtvrtém roce okupace přejde do rozhodného útoku proti německé válečné výrobě…« (Z mezinárodního tisku dané doby).

Hitlerovská pátá kolona v ČSR byla povzbuzena úspěchem Německa v Rakousku. To bylo v březnu 1938 připojeno k Německu. Německá podvratná agentura v Rakousku a rakouští fašisté placení Německem slavili úspěch. Hitler 11. března vydal příkaz k revizi »plánu Zelený«. Původní válečný plán proti ČSR. Nyní hitlerovské velení uvažovalo o obdobné taktice a způsobu, tak jak to bylo využito v Rakousku. Mnichovský diktát z roku 1938 proti ČSR znamenal ztrátu pohraničních území naší republiky.

Dne 11. října 1938 německé vedení přijalo plán další politické izolace ČSR. Německá diplomacie také způsobila rozpad »Malé dohody«. Rumunsko a Jugoslávie v únoru 1939 prohlásily, že už »Malá dohoda neexistuje«. Anglie a Francie dále vedly s Německem tajná jednání. Hlavním cílem bylo usměrňovat fašistické Německo na východ, proti SSSR. ČSR a Polsko ale stály v cestě takovým plánům. Na konferenci představitelů britských a německých monopolů v Düsseldorfu 15. až 16. března 1939 bylo dosaženo dohody o rozdělení světových trhů.

Sovětské vedení provedlo 10. března 1939 podrobný rozbor evropské a mezinárodní situace. J. V. Stalin upozorňoval, že politika Anglie a Francie o »nevměšování« do postupu Německa v Evropě může pro ně skončit velmi špatně. Vývoj to také potvrdil.

Německé teroristické akce proti ČSR

Německá zpravodajská služba po diktátu z Mnichova vysílala, financovala a řídila teroristické akce Henleinova Freikorpsu. Speciální skupiny diverzantů a teroristických záškodníků všeho druhu plnily úkoly proti vnitřní bezpečnosti ČSR. V rámci německého krycího programu »Středisek německé kultury« se bandité v našem západním pohraničí a na Moravě připravovali k nepřá- telským akcím proti našemu státu a jeho občanům. Vše řídil podle směrnic abwehru admirál Canaris. Němečtí agenti a jejich pomahači získali za pomoci německé páté kolony v ČSR důležité pozice v ústředních úřadech a institucích ČSR. Na Slovensku se Německo zaměřovalo na podněcování protičeského separatismu a nacionalismu.

Dne 14. března 1939 byla Československá republika rozbita. Vlády Velké Británie a Francie byly o všech německých plánech a jejich realizaci informovány. Vláda Velké Británie v žádném případě nehodlala vyvíjet iniciativu, aby čelila německé agresi proti Československu. V noci ze 14. na 15. března »jednal« v Berlíně prezident Hácha a podepsal dokument, podle kterého německým vojskům nebude československá armáda klást žádný odpor. Chvalkovský nezákonně a protiústavně podepsal německé ultimátum. Dále podepsali dohodu, podle které »dávají osud českého národa i země do rukou vůdce německé říše«.

Tím hitlerovské Německo získalo to, co právě potřebovalo. Získat naše území jako nezbytnou podmínku pro válečně tažení na východ, proti SSSR. Dne 16. března 1939 byl zveřejněn Výnos o zřízení protektorátu Čechy a Morava. Německo okupací a drancováním naší země podstatně upevnilo svůj válečný potenciál. To se promítlo do změny poměru sil v Evropě ve prospěch fašistického Německa.

Německo nám ukradlo: 1582 letadel, 469 tanků, 785 minometů, 43 876 kulometů, přes jeden milion pušek, 501 protiletadlových děl, 2175 kanonů, 114 tisíc pistolí, více jak jeden milion nábojů do pěchotních zbraní, tři miliony dělostřeleckých nábojů a množství dalšího vojenského materiálu. Ukradenými zbraněmi Německo vyzbrojilo 40 divizí. Německo získalo moderní průmyslovou československou zbrojní základnu. Jen Škodovka v Plzni vyrobila od srpna 1938 do září tolik zbraní jako všechny zbrojní závody ve Velké Británii.

Byl to zločin

Dne 15. března 1939 německá armáda vpadla na naše území. Byla to potupa pro celý náš národ. Tuto potupu a zločin umožnila zrádná politika Anglie a Francie. Také nerozhodnost vlády ČSR. Naše republika se měla, a hlavně mohla bránit proti německým agresorům. Tento černý den v naší moderní historii nesmí být nikdy zapomenut. Březen 1939 byl možný také proto, že diktátem z Mnichova 1938 začala prudce narůstat agresivita Německa a jeho páté kolony v ČSR.

Hlavní příčiny Mnichova 1938 a 15. března 1939 spatřuji v tom, že tehdejší vláda ČSR a prezident ustoupili tlaku Německa a zrádcům ČSR – Anglii a Francii. Nevyužili nabízenou  vojenskou pomoc od Sovětského svazu. Politické a ideologické ohledy vůči Západu, který strašil Evropu »bolševismem«, převážily nad obranou republiky. Nic více si hitlerovské Německo nemohlo přát.

Autor: 
Josef GROUŠL
Zdroj: 
halonoviny.pdf (Naše pravda)