Jak je to s volbou ředitele VZP

27. 10. 2020

V poslední době se objevuje v médiích i vystoupeních politiků a političek řada nepřesností a nepravd ohledně volby ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny. Tato pojišťovna má v České republice zcela výsadní postavení nejen svými téměř 6 miliony pojištěnci, ale také tím, že platí za své pacienty poskytovatelům zdravotní péče nejvyšší částky a vykonává část služeb i za ostatní zdravotní pojišťovny. O jisté výjimečnosti svědčí i fakt, že má „svůj“ samostatný zákon – č. 551/1991 Sb., Tato právní norma mimo jiné upravuje postup při rozhodování o jmenování ředitele VZP. Konkrétně se jedná o paragraf 20, který říká, že ředitel je jmenován a odvoláván Správní radou tajným hlasováním. K přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů SR, to znamená aspoň šestnácti. SR VZP je tvořena třiceti členy, z nichž dvacet volí poslanecká sněmovna na základě poměrného zastoupení podle výsledků voleb. Dalších deset členů je jmenováno vládou.     V současné době to jsou většinou náměstci a vedoucí odborů ministerstva zdravotnictví a financí. Osoba, která se o funkci ředitele VZP uchází, musí splňovat požadavky obsažené v paragrafu 15 výše jmenovaného zákona. Je vyžadováno ukončené vysokoškolské vzdělání, svéprávnost a bezúhonnost. Ta se dokládá výpisem z Rejstříku trestů. U narozených před rokem 1971 je navíc nutné osvědčení dle lustračního zákona. 

    Ředitel může být jmenován i opakovaně, ale vždy pouze na dobu 4 let. Tak praví zákon. Nekoná se výběrové řízení a jména navrhují členové a členky SR. Ti jsou na základě svých znalostí a zkušeností způsobilí posoudit jednotlivé osoby a zvolit nejvhodnějšího kandidáta nebo kandidátku na tuto vysoce odbornou a exponovanou funkci ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny. Předpokládá se, že jejich pohled nebude pouze stranický a závislý na subjektivních hodnoceních. Nám všem musí jít v prvé řadě o to, aby si největší zdravotní pojišťovna v České republice beze zbytku plnila úkoly spojené se zajištěním potřebné kvalitní zdravotní péče o všechny své pacienty. Hospodařila odpovědně se svěřenými téměř 200 miliardami finančních prostředků a působila jako stabilní instituce v solidárním systému českého, moravského a slezského zdravotnictví.

Autor: 
Soňa Marková, stínová ministryně za KSČM