M. Vostrá: Jak dál?

8. 4. 2019

Tisíce míst chybí v domovech sociální péče. Čekací lhůty jsou až tři roky. Česká republika poněkud zaspala. Pravicové vlády nebraly zřetel na stárnoucí populaci. Dnes, kdy je tento problém vyhrocen na maximum, je nutné hledat rychlé řešení. Senioři si zaslouží důstojné stáří. Minulé vlády svou stagnací zapříčinily lidem bezesné noci, strach, jak budou ve stáří žít. Je třeba jednat rychle a koncepčně. Jednou zestárneme všichni bez rozdílu, hodnocení dnešního stavu není pro Českou republiku příliš pozitivní. KSČM ve svém programu na seniory rozhodně nezapomíná. Věřme tedy, že dojde ke zlepšení současného stavu ke spokojenosti nás všech a nebudeme nuceni obávat se stáří.

Autor: 
Miloslava Vostrá, poslankyně a předsedkyně Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR