Pavol Janík: Obhajoba trvalých hodnot

29. 11. 2017

Významný český literární znalec Milan Blahynka nabízí zainteresovanému okruhu zájemců pozoruhodné dílo s názvem BYLA JEDNOU JEDNA... BÁSNICKÁ GENERACE TAKZVANÝCH PĚTATŘICÁTNÍKŮ s podtitulem DISSERTATIO APOLOGETICA.

Nevšední publikace vyšla s příspěvkem levicové politické skupiny GUE/NGL v Evropském parlamentě, jehož poslanec Jiří Maštálka v prologu zdůraznil potřebu podporovat rozmanitost evropského kulturního dědictví. Autor mapuje tvořivé úsilí i životní peripetie klíčových osobností moderního písemnictví, jejichž doménou je poezie. Uvedu je v abecedním pořadí: Petr Cincibuch, Jaroslav Čejka, Michal Černík, Jaromír Pelc, Josef Peterka, Petr Skarlant, Karel Sýs, Josef Šimon a Jiří Žáček. Bez ohledu na individuální rozdíly v kreativních i společenských dimenzích uvedené SOUHVĚZDÍ DNEŠNÍCH SEDMDESÁTNÍKŮ nesporně představuje už několik desetiletí stálice české poezie, jejichž umělecký a myšlenkový vklad do klenotnice národní kultury je trvalý a reprezentativní i v mezinárodních souvislostech.

Do vývoje nosné a přínosné generace tvůrců na přelomu 80. a 90. let 20. století dramaticky zasáhly strategické změny režimu. Ani zatím poslední převrat v našich dějinách se neobešel bez zvráceností a převlékání kabátů. Mimořádně talentovaní autoři na vlastní kůži zažili důsledky ideologických orgií staronových kariéristů a kádrováků, kteří se mylně domnívají, že zamlčováním oprávněně uznávaných autorů se sami dostanou na věčné mediální, institucionální a finanční výsluní.

V naznačených souřadnicích objektivně silná autorská generace neustávající tvořivostí i občanskou statečností a osobní charakterností důstojně překonala a nadále překonává nápor nepřízně mocných slabochů, které z hlediska běhu na dlouhé tratě už dávno znovu zastínila celou řadou hodnotných děl.

Publikaci Milana Blahynky můžeme bez zveličování pokládat za literární kompendium, bez kterého se neobejdou současní ani budoucí odborníci, Pokud budou chtít adekvátně, informovaně a kompetentně reflektovat pohyb české literatury v intervalu několika desetiletí na rozhraní 20. a 21. století.  

Autor: 
Pavol Janík
Zdroj: 
halonoviny.pdf, příloha LUK