VII. sjezd KSČM

VII. sjezd KSČM proběhl ve dnech 17. -18. května 2008 v Hradci Králové. 

Delegáti sjezdu schválili řadu rezolucí, deklarací a prohlášení, mj. Prohlášení VII. sjezdu KSČM k živnostníkům, malým a středním podnikatelům či Rezoluci VII. sjezdu KSČM proti radarové základně USA na území ČR a další.  Předsedou KSČM byl v prvním kole výraznou většinou zvolen dosavadní předseda JUDr. Vojtěch Filip. Ústřední výbor následně zvolil šest místopředsedů strany - Ing. Jiřího Dolejše (místopředseda ÚV KSČM pro odborné zázemí), Leo Luzara (místopředseda ÚV KSČM pro řízení stranické práce), MUDr. Jiřího Maštálku (místopředseda ÚV KSČM pro zahraniční politiku a evropskou integraci), PhDr. Věru Žežulkovou (místopředsedkyně ÚV KSČM pro mediální politiku a přípravu voleb), Janu Bystřickou (místopředsedkyně ÚV KSČM pro regionální a komunální politiku a občanský sektor), Ing. Čeňka Milotu (místopředseda ÚV KSČM pro ekonomiku).

 

11. 5. 2016

Logo VII. sjezdu KSČM v různých formátech.

11. 5. 2016

VII. sjezd schválil řadu deklarací, rezolucí a výzev.

11. 5. 2016

Usnesení 1. zasedání ÚV KSČM konaného dne 17. května 2008 v rámci jednání VII. sjezdu, na kterém byli zvoleni noví místopředsedové Ústředního výboru Komunistické strany Čech a Moravy.

11. 5. 2016

Zaměření politiky a hlavní úkoly KSČM v období mezi VII. a VIII. sjezdem strany.

11. 5. 2016

VII. sjezd Komunistické strany Čech a Moravy ve dnech 17. a 18. května 2008 projednal a posoudil činnost strany od VI. sjezdu KSČM. Potvrdil dlouhodobou programovou orientaci a komunistickou identitu vyjádřenou v Programu KSČM a dokumentech předchozích sjezdů strany.

11. 5. 2016

VII. sjezd KSČM vzal na vědomí obsahový dokument "Socialismus pro 21. století".

11. 5. 2016

VII. sjezd KSČM přijal na svém jednání následující deklaraci o socialismu.

11. 5. 2016

Odpověď prezidenta republiky Václava Klause na pozvání předsedy ÚV KSČM Vojtěcha Filipa na jednání VII. sjezdu KSČM v Hradci Králové ve dnech 17. a 18. května 2008.

11. 5. 2016

Úvodní projev Vojtěcha Filipa, předsedy ÚV KSČM, na VII. sjezdu Komunistické strany Čech a Moravy.

Vážené soudružky a vážení soudruzi delegáti, milí hosté,