Levicový klub žen působí v Táboře již 25 let

11. 3. 2019

12. února 2019 se sešly členky LKŽ Tábor, aby oslavily 25. výročí založení svého klubu. Pozvání na toto setkání přijala předsedkyně Republikové rady LKŽ Květa Šlahúnková a bývalá zastupitelka města za KSČM Růžena Novotná. Ze zdravotních a pracovních důvodů se omluvili předseda OV KSČM Tábor Ladislav Šedivý, bývalá předsedkyně Krajské rady LKŽ Miluše Joanidu a krajský zastupitel a předseda 15. ZO KSČM Radek Springer, který však poslal klubu písemné blahopřání. Pro nemoc se nemohlo setkání zúčastnit pět členek klubu.

Při vyhodnocení činnosti za uplynulé období byla připomenuta pěkná společná setkání na klubovně, účast na tradičních akcích, např. oslav MDŽ, Dětských dnů na SNL, pietních shromáždění v Lidicích, májových oslavách, setkání občanů k uctění památky upálení M. J. Husa Na Kozím Hrádku a později na Pintovce. Tady všude přispěly členky k dobré přípravě a průběhu uvedených akcí. Nelze opomenout ani rukodělnou práci žen, které pletly svetříky, čepičky, bačkůrky a rukavičky pro nedonošené děti do nemocnice, čtverce pro Afriku, různé pletené hračky pro děti a pekly také pečivo pro účastníky některých společenských akcí. Tato činnost je zaznamenána v Kronice klubu, která je již v pořadí šestá. Dvacet let byla kronikářkou Ludmila Kopečková, od roku 2015 pokračuje Helena Valešová.

Přítomné ženy věnovaly také vzpomínku zakládajícím již zesnulým členkám Emilce Vítové, Káji Vlčkové, Stáně Ďurčové, Vlastě Havlů a Heleně Skálové, jejichž činnost a obětavá práce zůstane vždy součástí historie klubu.

Předsedkyně RR LKŽ Květa Šlahúnková poděkovala přítomným ženám za dosavadní činnost a popřála jim hodně úspěchů do dalšího období. Poté předala Pamětní list Republikové rady LKŽ zakládajícím členkám klubu Ludmíle Kopečkové, Růženě Bílkové, Gitě Pexové, Jiřině Volčkové, Nadě Kořínkové a Marii Bočkové. Pamětní list obdržela i Alena Hudečková, která byla předsedkyní LKŽ Tábor od roku 2009 do září 2018. 

Poděkování se dostalo také novým členkám Emilce Říhové, Zdence Machové a Jaroslavě Pavlíkové, které se aktivně zapojily do činnosti klubu.

Náš host Růžena Novotná, která nikdy nechybí na akcích LKŽ a KSČM, přinesla ženám dort ozdobený velkým číslem 25. Všem velmi chutnal a byl výjimečný mezi veškerým občerstvením, které na této oslavě nemohlo chybět.

V příjemné zábavě si členky vyslechly pozvání na oslavu MDŽ – dvě členky z Tábora se mohou zúčastnit oslavy MDŽ v Poslanecké sněmovně PČR 11. března 2019. OV KSČM a LKŽ Tábor pořádají oslavu MDŽ 8. března 2019 od 15:00 hodin v malém salonku hotelu Palcát.

Závěrem oslavy 25. výročí založení našeho klubu jsme se shodly na tom, že trvalou motivací našeho konání byly a nadále budou především levicové myšlenky, solidarita s potřebnými a život v míru bez válek. 

Fotogalerie

Autor: 
Mgr. Helena Valešová, předsedkyně LKŽ Tábor
Zdroj: 
Vlastní