Zpravodaj

20. 3. 2017

Uveřejňujeme letošní první číslo Informačního zpravodaje Okresního výboru KSČM Tábor. Najdete v něm informaci o výsledcích okresní a krajské nominační konference, dále úkoly okresní stranické organizace a ZO KSČM pro příští období před volbami do PS PČR, vyhodnocení zdařilého setkání žen u příležitosti MDŽ, ale i blahopřání jubilantům k životním výročím.

1. 2. 2017

Uveřejňujeme poslední loňské číslu Informačního zpravodaje Okresního výboru KSČM Tábor. Letošní první číslo IZ vyjde bezprostředně po krajské nominační konferenci.