Zpravodaj

23. 4. 2020
V tomto čísle připomínáme 75. výročí od ukončení 2. světové války a osvobození ČSR a nezpochybnitelný rozhodující podíl Rudé armády na této historické události.
Ztotožňujeme se se stanoviskem vedení KSČM a důrazně odsuzujeme hanebné odstranění sochy maršála Koněva v Praze 6.
20. 2. 2020

Zveřejňujeme první letošní číslo Zpravodaje OV KSČM Tábor. Vedle úvodního slova předsedy OV, najdete v něm informaci o průběhu okresní konference, včetně usnesení. Dále pozvánku na oslavu MDŽ v Táboře a rovněž blahopřání k významným životním výročím našich členů.