Alena Nohavová: Čím hrozí komercionalizace náhradní rodinné péče

17. 9. 2017

Bylo zrušeno to, co fungovalo. Ale protože se dnes nesmí  říkat, že dříve byla i řada věcí, které byly dobré  a ke kterým je dobré se vrátit  (například dětské vesničky), neboť nic lepšího zatím ani okolní svět nevymyslel, tak přebíráme modely z ciziny, které v mnohém nelze dost dobře „naroubovat“ na náš systém – například americký systém komerčních krátkodobých pěstounů. Vedle nesystémovosti si i do této oblasti necháme mluvit EU a typy paní Rowligové.

V současná době je pro ohrožené děti, které nemohou být vychovávány v biologické rodině, upřednostňovaná pěstounská péče před péčí ústavní a je veden tlak na OSPOD nedávat děti do DD.  Zároveň ale nemáme, stejně jako nikde  ve světě,  dostatek kvalitních dlouhodobých pěstounů.  A bohužel, protože je jejich získávání postaveno hlavně na finanční motivaci, tak je ani mít nemůžeme. Navíc pěstounská péče není vhodná pro všechny děti, které potřebují náhradní péči. Zejména  pro děti  s těžkým zdravotním postižením, s psychickými problémy či výchovnými problémy se logicky hledají vhodní pěstouni jen obtížně a v ne nepodstatném procentu případů je jejich nalezení v podstatě nereálné. Pěstounství jako forma náhradní péče o ohrožené děti je velmi náročná. Vyžaduje enormní trpělivost i velkou míru porozumění, péče je mnohdy komplikovanější než výchova vlastních potomků.  Peníze jsou důležité, ale hlavní je, aby pěstouni měli k dětem vztah.  Ten se ale penězi vytvořit nedá. Lásku, ani tu rodičovskou, za peníze nekoupíš! Bohužel  platí spíše rovnice „čím víc dáme peněz = tím méně kvalitní lidé se budou o pěstounství  ucházet.“

Pro pěstounské rodiny není dostupná  (a často ani neexistuje) funkční síť odborných služeb s profesionální péčí zaměřenou na potřeby dítěte a práci s rodinou. Pokud by  všechny  resorty  alespoň daly dohromady jeden zákon postihující všechny oblasti, znamenalo  by to přínos.  To ale na obzoru není.

Pěstounská péče   z výše uvedených důvodů zcela jistě neobsáhne všechny děti a proto DD  a kojenecké ústavy musí nadále zůstat  funkční a KSČM  nadále bude podporovat jejich zachování.  Vždy jsme navrhovali taková řešení, která by vedla ke zkvalitnění péče o ohrožené děti. Bohužel naše návrhy nebyly přijaty a rovněž podané novely  k zákonům nebyly zařazeny  na program jednání PS – např. novela zákona kdy o umístění dítěte do konkrétního školského zařízení rozhodnou  „odborníci“ - diagnostické ústavy.

V současné době je tendence ze strany MPSV sloučit péči o ohrožené děti  včetně školských zařízení pod svůj resort. Jakkoliv to  vypadá logicky, že pod jedním ministerstvem ( tedy centrálně) by bylo vše jednodušší, opak je   pravdou.

Péče o ohrožené děti by měla nadále zůstat pod rezorty školství, zdravotnictví i sociálních věcí tak, jak si to vyžaduje péče v jednotlivých věkových skupinách. Nároky a podmínky péče jsou  u těchto skupin  diametrálně odlišné. Dá se říci, že společné mají jen jediné, že se o sebe nemohou starat sami, a proto se o ně musí postarat  někdo jiný.    Ve školských zařízeních  ale  dominuje vzdělávací složka nad sociální péčí, což vyžaduje vysoce odborně vzdělané pedagogy, kterými logicky MPSV nedisponuje. U dětských domovů je působnost MŠMT nezastupitelná. V zařízeních MPSV není taková odbornost vyžadovaná a v případě sloučení pod MPSV hrozí reálná obava  dalšího snížení poskytované péče.

Autor: 
Alena Nohavová, poslankyně a kandidátka do PSP ČR za Jihočeský kraj
Zdroj: 
FB Parlamentní listy (vítr)