Aktuálně

8. 9. 2023

V těchto dnech si připomínáme 80. výročí smrti ( 8.9.1943) Julia Fučíka, novináře, spisovatele, hrdiny českého protinacistického odboje.

Jeho „Reportáž psaná na oprátce“ byla přeložena do 91 jazyků světa, vyšla v zahraničí v 317 vydáních a stala se dokonce naší nejvíce překládanou knihou.

8. 9. 2023

Vzhledem k tomu, že se již delší dobu různě útočí proti naší identitě české i slovanské, bylo by důležité se tímto problémem důkladně zabývat, neboť tím je podkopávána i naše národní identita a integrita, což je v zájmu nadnárodních korporací a velkých států, které žijí ve své silné tradici pohrdat menšími národy, brát je jen jako snadný cíl své politické manipulace a koloniá

8. 9. 2023

Stav našeho zdravotnictví, pod vedením ministra Válka, hodnotím jako dlouhodobě neudržitelný, a to jak pro lékaře, tak i pro obyčejného člověka. Mimo jiné, jde o přibližování se „ideálu“: „Zaplať, nebo jdi!“ Nikoliv z důvodu nedostatečně odborné péče o pacienty, ale právě z důvodu špatného systémového řízení pod vedením pana ministra.

7. 9. 2023

V 10. století zaútočili Germáni proti přemyslovskému státu 6x, v 11. století 5x, ve století 12. jednou a v 13. století 3x, ve 14. století jednou, v 15.století 6x, v 17. století byla válka třicetiletá a v 18. století neuchránila české země ani relativně velká Habs­burská říše; české země byly napadeny Pruskem v letech 1740, 1741, 1744, 1756, kdy se rozpoutala válka sedmiletá a v 19.

7. 9. 2023

Strana DOMOV patří mezi několik málo vlasteneckých uskupení v České republice. Rozruch vzbudila tiskovou zprávou, v níž vyhlásila, že bychom měli vystoupit z EU a stát se členy BRISC. Jak to souvisí s tím, že zároveň hodlá kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu na jaře příštího roku, byla jedna z otázek pro místopředsedkyni Michaelu Teyrovskou.

6. 9. 2023

Jako členka zastupitelstva města Soběslav jsem se účastnila jednání o průmyslové zóně v našem městě. Po úvodním vystoupení investorů a zpracovatelů se občané začali dotazovat. Přítomni byli i představitelé města, vč. starosty, místostarosty a tajemníka úřadu. Starosta bohužel po hodině jednání opustil. Nezájem? Nemohu si myslet něco jiného.

5. 9. 2023

Vítejte na Barikádě! 

KSČM točí pro vás rozhovory se zajímavými hosty na témata, pro která v mainstreamu není prostor.

Zaposlouchejte se už dnes: Milan Krajča "O úspěších komunistů napříč světem".

5. 9. 2023

Nějaký důchod budou mít živnostnici či osoby samostatně výdělečně činné vždy. Jako všichni ostatní. Záleží ale hodně na tom, jak moc živnostníci během svého ekonomicky aktivního života systém obcházeli. Pokud daný živnostník inklinuje k laissez-faire systému, fajn. Pak zřejmě třeba i podstatnou část svých příjmů zastírá a nepřiznává.

5. 9. 2023

V růstu HDP je ČR nejhorší v EU. Další trafiky pro piráty.  Převraty v Africe.

Dobrý den u 36. Bez obalu v letošním roce. Prázdniny skončily a děti se po dvou měsících vrátily do škol. Chtěla bych jim  i jejich rodičům popřát, aby školní rok 2023/2024 byl pro ně po všech stranách úspěšný.

4. 9. 2023

Odkazuji se na velmi povedený článek "Nervozita v naší zemi je důsledkem ruské agresePozoruhodné myšleny zazněly na Novinkách 28.

Stránky