Dětský den v Táboře na sídlišti Nad Lužnicí

1. 6. 2019

Pří příležitosti Dne dětí uspořádal 1. června 2019 Okresní výbor KSČM Tábor a Levicový klub žen z. s. Tábor s podporou členek SPCCH a dalších dobrovolníků jubilejní, v pořadí již 20. Dětský den. Pro děti byla připravena řada her a dovednostních soutěží.

Dětský den zahájil za krásného slunečného počasí člen Výkonného výboru KSČM Tábor a krajský zastupitel Radek Springer. Seznámil děti s celkovou organizací a popřál jim hodně zdaru v jejich snažení.

Děti se pak s vervou věnovaly hrám a soutěžím a po splnění stanovených disciplin obdržely sladkou odměnu a žeton, který mohly vyměnit za porci cukrové vaty nebo svezení na elektrické motorce. Jako bonus byl pro všechny děti k dispozici velmi oblíbený nafukovací skákací hrad, v němž se mohly dosyta vydovádět.

O dobrou náladu se postaral hudební produkcí Pepa Lidral, který přitom zároveň dokázal přesvědčit několik dětí, aby se zapojily do celkové pohodové atmosféry a nebojácně zazpívaly písničku, odříkaly básničku nebo říkanku přímo na živý mikrofon.

Pořadatele potěšil i nebývalý zájem rodičů a prarodičů, kteří doprovodili své ratolesti. Řada z nich se vyjádřila pochvalně k organizaci i zabezpečení letošního Dětského dne.

Dětského dne se zúčastnilo 101 předškoláků a 103 školáku, celkem tedy 204 dětí. Oproti minulému roku je to nárůst o dvacet dětí.

Na závěr Dětského dne Radek Springer poděkoval dětem, rodičům i prarodičům za účast. Dětem pak zvlášť za vynaloženou snahu a úsilí a ukázněnost během her a soutěží.

Poděkoval rovněž pořadatelům ze základních organizací KSČM, Levicového klubu žen, Svazu postižených civilizačními chorobami a dalším dobrovolníkům za to, že věnovali část svého času přípravě i vlastnímu provedení letošního Dětského dne.

Celkově vyhodnotil, že se letošní Dětský den vydařil a vyjádřil přesvědčení, že se opět za rok všichni sejdeme na stejném místě k oslavě svátku všech dětí.  

Fotogalerie

Autor: 
(bok)
Zdroj: 
vlastní