Filip: Blíží se volby 2020

14. 9. 2020

Pomalu se nám nachýlil ke svému konci rok s pořadovým číslem 2020, který od základu změnil životy většiny z nás. Mnohé se může změnit i po volbách do krajských zastupitelstev a do třetiny Senátu Parlamentu České republiky, které nás čekají na počátku října.

Jedním z kandidující subjektů je i Komunistická strana Čech a Moravy. Právě v letošním roce oslavila naše strana 30 let od svého založení. A skutečně je co slavit. Naše práce pro občany České republiky totiž nepřišla vniveč. Dokázali jsme prosadit spoustu dobrého, ať už v letech, kdy naše vlast vzkvétala, nebo i tehdy, kdy procházela krizí. Vždy jsme naslouchali občanům, kteří za námi chodili tu s většími, tu s menšími připomínkami na dění okolo sebe. A snažili se jim vyjít vstříc.

Možná to zní troufale, ale v mnoha sférách se to povedlo. Ruku v ruce s vámi všemi. Dokázali jsme prosadit zvýšení důchodů i minimální mzdy, prosadili jsme vyšší finance do zdravotnictví i sociálních služeb – tak, jak by to mělo být, aby byl systém, v němž žijeme, spravedlivý. A máme i další cíle, které vyplývají nejen z našeho programu, nýbrž i z impulzů, které dostáváme v každodenním kontaktu od vás, občanů naší krásné vlasti.

Program Komunistické strany Čech a Moravy důrazně prosazuje ochranu zemědělské půdy, zvýšení potravinové soběstačnosti, ochranu přírodního bohatství, návrat vody do vlastnictví obcí, měst a státu, výrazné zlepšení dopravní situace a dostupnou výstavbu bytů, ochranu přírody a v neposlední řadě důstojný život po seniory a hendikepované. Myslíme i na podporu učňovského školství a zajištění dostupné lékařské péče. Je potřeba rovněž zvýšit vybavenost obcí a zabránit odlivu lidí do větších aglomerací. I o tomto budou letošní volby.

A doufám, že zvážíte, milé dámy a pánové, hlas pro kandidátky a kandidáty KSČM. Nikdy jsme se neprezentovali slovy, nýbrž činy. Ať už jsme byli v čele krajů, či v opozici, vždy jsme důsledně prosazovali zájmy všech občanů bez ohledu na jejich věk, pohlaví vzdělání, politický názor či příslušnost k jakékoli sociální skupině. Troufám si říci, že jsme v tomto ohledu jediná strana, která právě výše uvedené dodržovala celých 30 let.

Autor: 
Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM
Zdroj: 
ihalo.cz