Interpelace Jiřího Valenty na ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) k otázce válečné reparace "stále na stole"

10. 11. 2019

Trvalá ignorace vlády ČR mezinárodním právem uznaných reparačních nároků směrem k Německu se objevila i v postoji našeho ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Na jasně formulovanou ústní interpelaci poslance Jiřího Valenty se zmohl pouze na odkazy, že ani Polsko reparace nezíská, a že ostatně není ani instituce, kde bychom mohli svůj nárok uplatňovat. Skutečně "vzorový" přístup člena české vlády za situace, kdy reparační nároky akcentují kromě Polska a Řecka také Srbsko, Maďarsko či dokonce Itálie. Ve své odpovědi projevil také zásadní neznalost či nevědomost týkající se česko německé deklarace o vzájemných vztazích z roku 1997, kterou účelově, a legislativně nesprávně, argumentoval

Video: 
Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM