Ivo Pojezný: Co nám nadělí rok 2019?

29. 11. 2018

I když nebudeme nadšeni, dojde ke zdražení plynu, elektřiny, tepla i vody. Domácnosti čeká tedy zvýšení výdajů. Jedním z důvodů je i zvýšená ochrana životního prostředí. Velmi narostly ceny emisních povolenek. Například zdražení uhlí zvýšilo i ceny nákupů uhelným elektrárnám, které u nás vyrábějí téměř polovinu elektrické energie. Jistě z této situace nemáme nikdo radost. Zvýšení cen vody může dosáhnout čtyř až pěti procent. Toto zvyšování cen registrujeme i v jiných zemích evropské unie.

KSČM bude i nadále prosazovat návrat nerostného bohatství do rukou státu. Jen tak lze zamezit odlivu zisků do zahraničí. Podařilo se nám prosadit zvýšení důchodů, minimální mzdy, snížit ceny jízdného, prosadit úhradu prvních tří dnů nemocenské a mnohé další body programu KSČM. Práce však nekončí, je třeba nepolevit v našich plánech, které mohou zlepšit běžný život nás všech.

Autor: 
Ivo Pojezný, poslanec PSP ČR za KSČM
Zdroj: 
vlastní (vítr)