Kdo platí Fridrichové? Novináři ČT a ČRo by měli podávat majetková přiznání, navrhuje Valenta

2. 5. 2021

Zásadní důvody pro majetková přiznání novinářů České televize a Českého rozhlasu?

"Ten, kdo je příjemcem veřejných peněz, a to veřejnoprávní novináři prostřednictvím svých platů nepochybně jsou, musí být maximálně transparentní. Veřejnoprávní novinařina je službou zemi, a to dle zvláštního zákona. ČT a ČRo nejsou tedy soukromé či polosoukromé firmy, ve kterých si o platech svých zaměstnanců rozhodují majitelé sami a zcela přirozeně nemusí jejich výši zveřejňovat. Občané, v případě České televize a Českého rozhlasu tzv. koncesionáři, musí mít alespoň rámcový přehled, jakým způsobem je s jejich penězi nakládáno. Samozřejmě, o výši platů v ČT a ČRo budou i nadále rozhodovat klíčoví manažeři, jen se do popředí dostane klíčový společenský požadavek ‚práva na informaci‘. Druhým důvodem je minimalizace a vyvrácení různých podezření, a to právě dešifrováním majetkového přiznání, které tak bude současně chránit veřejnoprávní novináře před šikanózními a nepodloženými obviněními z tzv. tendenční korupce. Občan bude mít možnost si ověřit, zda nabytý majetek odpovídá reálným, a hlavně zákonným, příjmům a možnostem tak, jako se to děje například u mnohých politiků," říká poslanec KSČM Jiří Valenta.

https://cz.sputniknews.com/20210430/kdo-plati-fridrichove-politici-chtej...

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Sputnik News