Kopie Tábor 20. listopadu: Proběhla Jihočeská krajská konference KSČM. Alena Nohavová opět v čele Jč KV KSČM

21. 11. 2023

V pondělí 20. listopadu 2023 se konala v Táboře Krajská konference jihočeské organizace KSČM. Zúčastnilo se jí 33 delegátů ze všech sedmi okresních organizací kraje a 7 hostů. Za vedení strany byl přítomen místopředseda ÚV KSČM pro evropské záležitosti a občanský sektor Milan Krajča. 

Předsedkyně Jihočeského krajského výboru KSČM Alena Nohavová přednesla Zprávu o činnosti Jč KV KSČM za období duben 2022–listopad 2023. Dále místopředsedkyně Jihočeského krajského výboru Marie Pavlovičová přednesla Zprávu o hospodaření, Zuzana Mikešová Zprávu Krajské revizní komise, Bohumil Kalaš Zprávu Krajské rozhodčí komise KSČM a Zprávu o činnosti krajského volebního štábu krajský volební manažér Lubomír Pána. 

Zpráva o činnosti se orientovala především na budoucí období. Především poukázala na nové a složitější podmínky v nichž se již nyní jihočeští komunisté nalézají, a zvláště obstát v nových podmínkách volebního roku 2024. Nové podmínky práce především odráží potřebu a nutnost spolupráce se zástupci a členy ostatních politických strana a hnutí, které by vyústily v jihočeskou koaliční spolupráci levicových a vlasteneckých sil. Zdá se, že se tako spolupráce nejen rodí, ale už i úspěšně rozvíjí, jak zaznělo ve Zprávě krajského volebního štábu. I když je do krajských voleb zatím dost času byli delegáti konference seznámeni s předběžnou krajskou volební kandidátkou, která není konečná a je považována jako otevřený dokument. Je konzultovaná se spolupracujícími koaličními partnery, a i pro nově přistoupivší ke koaliční spolupráci, jsou ponechány možnosti zařazení do kandidátní listiny. 

V diskusi vystoupilo 17 diskutujících. Místy kriticky reagovali na přednesenou „Zprávu o činnosti“, ale společným jmenovatelem diskuse bylo hledání nové politiky praktické koaliční spolupráce v Jihočeském kraji. Nejednou zaznělo opřít se o nové – koaliční a vlastenecky orientované a mladší lidi. Být ve veřejném prostoru vidět a slyšet, to se musí zlepšit, zaznělo také z několika vystoupení a odrazilo se i v usnesení.

Předsedkyní Jč KV KSČM byla opětovně zvolena Alena Nohavová, dále bylo zvoleno složení Krajské revizní komise (KRK) pod vedením Zuzany Mikešové a Krajské rozhodčí komise (KRoK) pod vedením Bohumila Kalaše.

Delegáti konference potvrdili do pléna krajského výboru, již na okresních konferencích zvolených 21členů okresních organizací.

Pro vyšší stranické orgány byl do Výkonného výboru ÚV KSČM doporučen Tomeš Vytiska, do ÚRK Zuzana Mikešová a Jiří Hák do ÚRoK Bohumil Kalaš.

Pro volby do EP konference doporučila VV ÚV KSČM projednat a jako lídryni zvolit Kateřinu Konečnou a jako lídryni krajské koaliční kandidátky Kateřinu Jirousovou.

V závěru konference, než zazněla Internacionála, předal Richard Štěpán vedení Jč JV KSČM krásný portrét (uhel) Karla Marxe.

Při odchodu z hezkého prostředí SC Univerzita Tábor si delegáti a přítomní hosté odnesli nové listopadové číslo 3 „Naší NADĚJE“ pod vedením šéfredaktora Richarda Štěpána.

Fotogalerie