Na co potřebuje US Army slovenská letiště?

24. 4. 2019

Zástupci české občanské iniciativy Ne základnám Eva a Václav Novotní se minulý týden zúčastnili diskusního klubu »Na čo potrebuje Armáda USA slovenské letiská v Kuchyni a na Sliači«. Akci pořádalo 16. dubna v Bratislavě slovenské Mepofórum.

Impulsem pro cestu zástupců OI Ne základnám do metropole našich východních sousedů byla skutečnost, že na světlo světa pronikl návrh utajované smlouvy mezi USA a Slovenskou republikou o »posilněném partnerství a spolupráci v oblasti obrany a bezpečnosti« z roku 2017. Otázka, která je legitimní, zní, zdali dohoda není na újmu suverenity a bezpečnosti Slovenska, ČR a celé Evropy.

»Dohledávání podkladů k této smlouvě přineslo informaci, že u našich nejbližších sousedů pracuje na internetu Fórum pro mezinárodní politiku - Mepoforum.sk. Nelze než konstatovat, že naši sousedé jsou v informacích co do zveřejňování různých závažných dokumentů výrazně lepší,« poznamenali Novotní a uvedli několik příkladů, co je na serveru publikováno: Kontrola zbrojenia a nešírenie zbraní – prehľad zmlúv a dohôd; Vystúpenie ministra zahraničných vecí RF S. Lavrova v Rade pre zahraničnú a obrannú politiku; Rokovanie ministrov zahraničných vecí skupiny G7; Prejav ministra zahraničných vecí USA M. Pompea na univerzite v Texase; Rozhovor ministra zahraničných vecí RF S. Lavrova pre noviny Moskevský komsomolec; Vystúpenie prezidenta RF V. Putina a ministra zahraničných vecí S. Lavrova na medzinárodnom fóre o Arktíde; Vystúpenie ministra obrany USA P. Shanahana na konferencii o vesmíre; Vystúpenie ministra zahraničných vecí Ruska S. Lavrova na konferencii o odzbrojení aj. »Pokud budeme u nás na našich internetových portálech chtít dohledat texty z výše uvedených vystoupení, máme smůlu, proto je namístě vyjádřit obdiv předsedovi Fóra pro mezinárodní politiku panu Romanu Lamlovi, že se slovenští občané mohou na jejich portále seznámit s těmito informacemi,« poznamenali.

Ve vazbě na smlouvu INF byl pro OI Ne základnám důležitý text vystoupení ruského ministra zahraničních věcí Lavrova na konferenci o odzbrojení. »Důkazem mediální pokleslosti našich většinových médií, ale zejména státní správy, je skutečnost, že MZV, MO, Armádní noviny či Natoaktual ČR o konferenci nenapsaly ani slovo, jako by den 20. 3. 2019 neexistoval a s ním ani konference o odzbrojení. Cenzura je děsivá,« odtušili Novotní pro náš list.

NATO je bezpečnost pro Slovensko?

Zástupce OI Ne základnám přivítali v Bratislavě vřele. Malá zrcadlová síň Střediska kultury Bratislava na Vajnorské ulici, kde se debata konala, vytvořila příznivé prostředí. Diskusi velmi temperamentně moderoval bývalý ředitel rozvědky SIS Igor Cibula.

Úvod obstaral novinář a publicista, působící mj. 10 let v Rádiu Svobodná Evropa, a bezpečnostní analytik Milan Žitný, který na margo smlouvy upozornil, že existuje estonská verze podobná verzi slovenské. Ve své argumentaci publikum informoval, že smlouva a smluvní závazky vycházejí z dokumentu Evropská iniciativa odstrašení s odkazem na nutnost posílení hranic pobaltských států. Důvodem k těmto krokům bylo, jak uvedl, připojení Krymu k Rusku, události v Gruzii a na Ukrajině. »Z vyjádření moderátora i pana Žitného vyplynul dojem, že zastávají postoj strany Smer, tj. NATO je bezpečnost pro Slovensko. Za to, že smlouva nebyla dosud podepsána a realizována, údajně může změna postoje Slovenské národní strany,« vysvětlila pro náš list Eva Novotná, mluvčí Ne základnám. Čeští hosté také dostali vysvětlení, proč se jedná o dvoustrannou smlouvu. Aliance se prý rozhoduje v konsenzu, NATO v tomto pohledu nemá budoucnost, proto je smlouva USA-Slovenská republika nutností a v budoucnu k ní údajně dojde.

Diskuse se účastnilo přibližně 40 diskutujících. Nikdo z účastníků nedeklaroval postoj k jakékoli politické straně, iniciativě či hnutí. »Žel, možnost kontaktu na slovenskou iniciativu či hnutí, které žádá, aby se slovenská letiště nestala hrozbou v rukách US Army, se nám nenaplnila,« uvedli Novotní, i když »spojenci existují«, jak bylo možné vycítit z vystoupení někdejšího slovenského premiéra Jána Čarnogurského ve Slovenském domě v Praze na jiné besedě. Čarnogurský totiž v diskusi v Praze jmenovanou smlouvu srovnával se smlouvou uzavíranou s hitlerovským Německem.

Větší část účastníků proti

Zásadní je, zdali slovenští účastníci besedy akceptují americký záměr využívat slovenská letiště Sliač a Kuchyňa, či nikoli. »Větší část účastníků nebyla spokojena se záměrem využívat tato letiště pro potřeby zvýšení vojenské účasti US Army v Evropě a přiblížení se k hranicím Ruské federace. Na opakovanou otázku, k jakému konkrétnímu účelu by měla být letiště využita, bylo například uvedeno - k zajištění vzletů pro tankování letadel během vzdušných operací,« sdělil našemu listu Václav Novotný. Ovšem je reálné, že reprezentace řady slovenských politických stran se bude domáhat realizace záměru podepsáním této smlouvy, možná se k tomu otevírá prostor po proběhlých slovenských prezidentských volbách.

Iniciativa NE základnám ČR vystoupila s konkrétním dotazem s odvoláním se na článek IV. Rozmiestnenie/dočasné umiestnenie vojenskej techniky, zásob a materiálu dle smlouvy mezi USA a Slovenskou republikou, a to, jak dalece slovenská strana zabezpečí, aby v logistických základnách prostřednictvím letišť výlučně používaných americkými vojáky nebyly uskladňovány jaderné zbraně, raketové nosiče, jaderná munice. Dotaz vycházel i z prohlášení, že není vyplněn prostor mezi Maďarskem a Polskem z pohledu americké vojenské strategie, a předpokládá se přemístění vojenské techniky a materiálu ze států západní Evropy, Nizozemska, Německa.

»Naše iniciativa upozornila, že takovýto záměr by se týkal i České republiky, jednalo by se o její přímé ohrožení, porušení mezinárodních smluv. Účastníci byli tímto dotazem zaskočeni a pan Žitný reagoval otázkou, jak víme, že by se mohlo jednat o jaderné zbraně a munici,« vylíčili Novotní Haló novinám své dojmy z besedy. »Naše reakce byla, jak slovenská strana bude vědět, že se o takovýto typ materiálu a zbraní nebude jednat, když v podmínkách čl. IV odst. 1 smlouvy není žádný přímý prvek kontroly? Je pouze uvedeno, že americká armáda bude informovat slovenskou stranu o dočasně umístněném vojenském materiálu v objektech výlučně v pravomoci americké armády.«

Úkoly pro české mírotvorce

Jaké z toho plynou závěry pro OI Ne základnám ČR? Novotná je shrnula do dvou bodů: 1. Začít úzce komunikovat se slovenskou opozicí, která smlouvu odmítá; 2. Tlačit formou akcí a prohlášení na českou politickou reprezentaci, aby americké straně vyjádřila v pohledu možného šíření jaderných zbraní ostrý protest.

Autor: 
(mh), foto pixa bay
Zdroj: 
halonoviny.pdf (24.4.2019)