Aktuálně

13. 10. 2023

KSČM naprosto odmítá tzv. konsolidační balíček, který dnes schválila Poslanecká sněmovna. Schválené změny komunisté považují za asociální, zvyšující plýtvání zejména v resortu obrany a dalších. Krizi neřeší, naopak přihrávají šedé a černé ekonomice.

13. 10. 2023

PROTIPROUD TV vysílá třaskavý rozhovor Petr Hájka s jedním z našich nejlepších energetických expertů ing. Vladimírem Štěpánem z něhož plyne, že drastické ceny energií jsou jen jedním z dílků skládačky záměrného zničení státu a zotročení občanů Fialovou vládou podle not bruselských globalistických zločinců.

12. 10. 2023
Zveřejňujeme odkaz ke zhlédnutí záznamu z panelové diskuse Institutu české levice z 10. 10. 2023 s názvem: »Máme být už i živým cílem? «
V diskusi vystoupili:
prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc. a plk. Ing. Jaroslav Štefec
12. 10. 2023

Zatímco jiné politické strany nahlížejí na blízkovýchodní konflikt s narůstajícím počtem vojenských i civilních obětí na obou stranách, tendenčně, komunisté upozorňují na jeho historické souvislosti i dlouholetý útlak Palestinců.

12. 10. 2023

Pojďme stavět hráz narůstající fašizaci a dehumanizaci!

Téma lidské svobody je vskutku prastaré. Zabývali se jím již filosofové v antice a zvláště pak v epoše osvícenské. Soudobý český intelektuál Václav Bělohradský v nedávné době formuloval 3 fundamentální společenské ideje:

1) Křesťansko-sociální

10. 10. 2023
P. Pavel chce, aby za ČR rozhodovalo Německo a Francie. 
Neobliba P. Fialy je rekordní. Co se děje mezi Izraelem a Palestinou?
9. 10. 2023

Inovace: Válka, nebo jen nová metoda barevné revoluce? Proč nejlepší tajné služby na světě nic nevěděly? Nebo vše věděly - a nechaly si to pro sebe? Bibi je progresivcům Západu trnem v oku. Co na to Hospodin? Místo, kde skončí svět?

8. 10. 2023

V souvislosti s aktuální dramatickou eskalací konfliktu na Blízkém východě vyjadřuje KSČM hlubokou lítost nad všemi jeho současnými i minulými civilními oběťmi.

7. 10. 2023

Skupina přátel uctila 5. října, na bývalém vojenském hřbitově v Č. Budějovicích památku dvou vojáků československé armády, kteří byli po podpisu Mnichovského diktátu, při odsunu z českého pohraničí u Českého Krumlova, zavražděni ze zálohy henleinovci – ordnery.

6. 10. 2023
Před 79 roky, v ranních hodinách 6. října 1944, v rámci Karpatsko - dukelské operace, překročil 1. čs. armádní sbor v SSSR bývalou státní hranici Československa v Dukelském průsmyku a začal svou cestu za osvobození celé naší vlasti.
Veteráni studené války si tento den stále připomínají, byť jen symbolicky, jako svůj den, Den ČSLA.

Stránky