Pěnčíková na Primě: Vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu by bylo možné jen v nezbytném případě veřejného zájmu a týkalo by se to jen méně kvalitních půd

14. 7. 2019

Připravujeme návrh na vyšší ochranu zemědělské půdy. Novela by měla ochránit úbytek kvalitní zemědělské půdy. Je to také jedna z našich podmínek pro toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD.

"Pro nezemědělské projekty by bylo možné nadále využívat jen nezemědělskou půdu a jiné pozemky. Vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu by bylo možné jen v nezbytném případě veřejného zájmu, a je tam také podmínka, že by se to týkalo jen méně kvalitních půd," řekla na Primě poslankyně KSČM a místopředsedkyně výboru pro životní prostředí Marie Pěnčíková.

Žadatel o vynětí by navíc musel výměru nahradit půdou, která se k zemědělství nevyužívá, například ležící ladem nebo rekultivací ploch zastavěných nevyužívanými budovami. "Doufám, že zastánci zdravého rozumu pochopí, že my už nemáme kam ustupovat. Půdy ubylo za posledních sto let třetina a už nebude kde co ubírat," dodala Pěnčíková.

Návrh předpokldádá také zvýšení odvodů za vynětí půdy ze zemědělského fondu formou desetinásobného zvýšení koeficientů třídy ochrany. O koeficientu, ale budeme ještě jednat.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Prima