Platy učitelů je třeba navýšit, říká školská expertka KSČM Marta Semelová

29. 9. 2019

Školské odbory vyhlásily stávkovou pohotovost. Nedohodly se s ministrem školství Robertem Plagou (ANO) na růstu platů. S nabízeným navýšením nejsou spokojeny, řekl po jednání školské tripartity předák školských odborů František Dobšík. Plaga navrhl, aby si všichni učitelé od ledna přilepšili o 2250 korun. Dalších průměrně 1400 korun má putovat do odměn. Odbory požadovaly původně navýšení platů učitelů o 15 procent. Souhlasily po jednáních pak s desetiprocentním přidáním, vše ale chtěly do základu výdělku. Výraznější přidání pro pedagogy žádají ale i zaměstnavatelé.

Co na to říká Marta Semelová, školská expertka KSČM? Haló noviny ji položili pár otázek.

- Jaký je postoj KSČM k platovým požadavkům učitelů?

V každém případě souhlasím se školskými odbory. Platy učitelů je třeba navýšit tak, aby absolventi pedagogických fakult a dalších škol, které učitele připravují, do škol nastupovali. V současné době asi 60 procent absolventů těchto škol do školství nenastupuje a odchází do jiných oborů. A další odcházejí přibližně po dvou letech. Nyní chybí 6000 učitelů, odhaduje se, že v příštích letech by to mohlo být až 10 000 učitelů. Stoupá i průměrný věk, v současnosti je 47 let. Takže je potřeba udělat maximum pro to, aby do škol učitelé nastupovali, a za druhé, aby si ředitelé mohli vybírat. Aby do škol přicházeli skutečně kvalitní kantoři. Teď ředitel vezme každého.

Je pravda, že vláda ve svém prohlášení učitelům slíbila minimálně 150 procent platu z roku 2017, my dlouhodobě požadujeme 130 procent průměrné mzdy. Je to rozdíl, platy se ve veřejné sféře zvyšovaly všem, takže ve výsledku není navýšení takové, aby učitele do školství přilákalo. V současné době je průměrný plat ve školství těch 31–32 000 hrubého, ale to je se vším všudy, s řediteli a dalšími, takže skutečnost je pro řadové učitele trochu jiná. Na ruku dostávají často kolem 23 000 čistého. Podle průzkumu květnové ankety Pedagogické komory mezi kantory zvýšení o 15 procent doputovalo pouze ke dvěma procentům, 10 procent uvádí, že mají stejný plat jako vloni a části učitelů se plat snížil.

Požadavky odborů podporuji a chtěla bych, aby tak učinili nejen učitelé, ale i veřejnost, protože nejde jen o učitele, ale o to, jak budou děti vzdělané, jak v budoucnosti bude vzdělaný národ.

- Rozpočet ovšem není bezedný. Podpořila by KSČM vyšší schodek rozpočtu, aby bylo na vyšší platy učitelů?

Nechci mluvit za naše poslance, ale my jsme navrhovali, kde na to vzít. Navrhovali jsme progresivní daň, navrhovali jsme nefinancovat zahraniční mise, které se jen podílejí na destabilizaci různých zemí, můžeme se bavit o sektorové dani bank apod. To jsou zdroje, které by vláda mohla mít, aniž by se navyšoval schodek rozpočtu. Určitě je na čem šetřit, ale rozhodně ne na učitelích.

Dalším problémem jsou tarify a nadtarify. Pokud by nedošlo k tomu slíbenému navýšení o 15 procent pro učitele a 10 pro nepedagogy, těch 10 procent, o nichž původně mluvil ministr Plaga, by mělo jít do základní složky platu. Někteří ředitelé dají odměny několika jedincům a ostatní nedostanou nic. Jen připomínám, že kromě jiného existuje usnesení Poslanecké sněmovny z podzimu 2018, které vyzývá vládu, aby v následujících letech každý rok učitelům přidávala po 15 procentech.

- Patří však stávka do škol? Děti stávkují proti počasí, učitelé chtějí stávkovat kvůli platům…

Něco se na příjmech důchodcům, učitelům a dalším skupinám občanů přidává, ale daleko víc jim sebere zdražování. Myslím, že stávka je legitimní způsob, jak dosáhnout svých požadavků. Pokud učitelé nedostanou to, co jim patří, neměli by se nechat ovlivňovat médii, která začnou křičet, že si žáky berou jako rukojmí a podobně. Stávky by se učitelé neměli bát a veřejnost by je měla podpořit, aby bylo zajištěno kvalitní vzdělání.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Jiří Nussberger/Haló noviny