Rozhodování zastupitelů je podloženo odborností

13. 6. 2018

Pro starosty, místostarosty a další kandidáty pro podzimní komunální volby zorganizoval Jihočeský krajský výbor KSČM seminář, který jistě rozšířil jejich poznání v oblasti hospodaření obcí a měst, dotační politiky a politiky bydlení.

Seminář zahájila předsedkyně Jihočeského krajského výboru KSČM Alena Nohavová. Po přivítání přítomných lektorů a zastupitelů předala slovo prvnímu místopředsedovi JčKV KSČM Ivanu Nadberežnému, který celý seminář moderoval. Z ministerstva pro místní rozvoj, sekce regionálního rozvoje, se semináře zúčastnil ředitel odboru politiky bydlení Jiří Klíma a spolu s ním Zdeněk Opravil z odboru regionální politiky. Z Jihočeského krajského úřadu přijal pozvání Luboš Průcha, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu. Spolu s poslankyní a předsedkyní rozpočtového výboru PS PČR Miloslavou Vostrou se postarali o vysokou úroveň semináře.

Hlavní projednávaná témata, například k oblasti hospodaření obcí a měst, dotační politice a politice bydlení, včetně sociálního bydlení, právem upoutala pozornost a více než tři hodiny bez přestávky probíhala i výměna názorů k celé řadě dalších problémů. Přítomní starostové, místostarostové, členové rad, zastupitelé obcí a měst a členové obecních orgánů, se s velkým zájmem zapojili do diskuse a výměny zkušeností ze své práce.

V diskusi opakovaně vystoupil například Mojmír Vrzal, místostarosta obce Malonty. Uvedl příklady ze svých bohatých zkušeností k sociálnímu bydlení, hospodaření s vodou a půdou a žádal od pracovníků MMR konkrétní odpovědi. K této tématice vystoupil také Josef Kaloš, zastupitel města Kaplice, a další ze zkušených účastníků.

O problémech výstavby, financování a termínu dokončení dálnice D3 hovořila Hana Tůmová, zastupitelka Jihočeského kraje. Tím otevřela také řadu otázek týkajících se problematiky údržby a oprav silnic II a III. třídy. Poslankyně Miloslava Vostrá v této souvislosti objasnila význam plánovaných a klubem KSČM ve Sněmovně prosazovaných změn v rozpočtovém určení daní, popsala zahájení diskuse s ministerstvem financí k dosažení změn v daňových zákonech.

Potřebnost spojování sil

Zajímavé bylo vystoupení Jiřího Lejčara, zastupitele města Písek, ještě jednou k hospodaření s vodou, ale zejména otevřel diskusi k potřebnosti spolupráce a spojování sil v rámci svazku obcí. Jak sdělili zástupci MMR, je taková spolupráce nejvýše potřebná a doporučili ji rozvíjet. Příhodné k tomuto tématu byly repliky celé řady přítomných v tom, že se oklikou vracíme k tomu, co tady už bylo před rokem 1989 a co řešily dřívější tzv. střediskové obce.

Další okruh otázek a odpovědí otevřel starosta obce Nihošovice Václav Lukáš. Jedná se o stále větší rezignaci státní správy na celou řadu služeb, které obce potřebují, musí je vykonávat, ale mnohdy na úkor svých rozpočtů. Připomněl nebezpečí vylidňování řady jihočeských obcí z důvodu neustálého snižování standardů občanské vybavenosti a poskytování veřejných služeb. Příkladem takové nesprávné praxe je zkracování a snižování kvality poštovních služeb Českou poštou. Takových příkladů je však celá řada.

Z obsahu diskuse na semináři lze učinit dva závěry k rozvoji a zaměření komunální politiky KSČM: Jednak, zastupitelé na všech úrovních samosprávy spolu musí hovořit napříč politickým spektrem, bez stranického vymezování, především v zájmu své obce či města.

Co se týká komunální i centrální politiky KSČM, ta postrádá vymezení nových cílů, které nejsou v zájmu ani sociální demokracie, natož pravicových stran, ale občané na ně čekají. Je diskutabilní říkat, že různé strany a hnutí vykrádají program KSČM. I kapitalistický systém se mění, musel se podřídit evropské realitě sociálních států, mění se způsoby a technologie práce, lidé žijí v nových nejistotách. Už nejde jen o pracovní dobu, hlavním problémem není plat či mzda, protože na jejich zvyšování okamžitě reaguje růst nákladovost životních potřeb.

Problémem tohoto systému je devastace pracovní síly, mezilidských vztahů, klesající bezpečnost a celková demoralizace společnosti.

Vedle rozšiřování odborných znalostí musí zastupitelé KSČM diskutovat o nové politice a programu strany, učit se jí uplatňovat. Protože nemáme prostor pro prezentaci politiky KSČM v mainstreamových mediích, musí se vytvořit nové cesty k oslovování občanů a získávání voličské podpory. Přitom všem musí mít KSČM na paměti, že řešení problémů představuje nová společnost, která vystřídá kapitalismus.  

Autor: 
(jk, iný)
Zdroj: 
halonoviny.pdf