Zamyšlení nejen na neděli (XCVII.)

27. 5. 2023

Dnes se zamyslíme nad úvahou Václava Bělohradského. Žijeme v okruhu euroatlantické civilizace. Kolem našeho civilizačního okruhu je řada obyvatel, kteří vyznávají jiné hodnoty i jinou víru. Můžeme my, z euroatlantické civilizace vyžadovat preventivní poslušnost od obyvatel ostatních částí světa? Zejména těch, kteří žijí v našem okolí? (Nemluvě o oblastech značně vzdálených ve všech koutech světa.) Máme právo jim vyhlašovat válku? Válka s nepřáteli euroatlantické civilizace vyvolává otázku: „Kdo má právo legálně vyhlásit válku a kdo má povinnost v ní bojovat?“

Autor: 
Lubomír Pána
Zdroj: 
fb