Zasedání pléna Okresního výboru

7. 10. 2021

OV od 15:00 hod., SC Univerzita učebna č 417