Daniel Pawlas: Zákonodárci musí mít na paměti, že zákony se tvoří pro lidi

30. 11. 2017

Rozhovor Haló novin s poslancem Danielem Pawlasem (KSČM). »Je pobuřující a skandální, že lidé, kteří si poctivě platí zdravotní pojištění, nedosáhnou na kvalitní moderní léčbu«.

● Práce ve sněmovně je pro vás nová zkušenost, na rozdíl od komunální politiky, kde působíte již řadu let v různých funkcích. Jaké jsou vaše první dojmy z působení ve sněmovně?

Musím říci, že první dojmy nevybočují z představ, které jsem měl o fungování Poslanecké sněmovny. Samozřejmě velký počet nově zvolených poslanců způsobuje občas trochu zmatek, ale to je jenom přechodný stav, se kterým museli všichni počítat, a určitě brzy pomine.

● V novém poslaneckém klubu KSČM jste jediným nováčkem. Vnímáte to jako určitou výhodu, nebo spíš naopak?

Tak určitě je jednodušší, jestliže je nováčků v klubu více. Když jste sám, tak je to takový ten pocit, jako když přijde nový žák do třídy. Záleží jenom na vás, jak vás kolektiv přijme a jak na něho zapůsobíte. Ale můžu říci, že nezažívám žádná traumata, od prvního okamžiku se cítím v klubu jako doma, a to díky skvělým kolegům.

● Budovy Poslanecké sněmovny jsou pro začátečníky doslova bludištěm.  Kdo vám pomáhá zorientovat se zde?

Vyznat se v prostorách Poslanecké sněmovny je pro začátečníka opravdu složitý oříšek, ale vždy se najde služebně starší kolega, který ochotně pomůže. Pokud však není nikdo nablízku, lze použít metodu pokus-omyl a je to svým způsobem objevitelská mise, kdy nevíte, kde na své pouti skončíte. Nebo také lze využít metodu davu, kdy skupina někam utíká, tak se jednoduše přidáte a někam dojdete.

Ale teď vážně, není to zas až tak hrozné a za pár dnů se člověk už celkem slušně orientuje.

● V jakých výborech budete pracovat?

Budu pracovat v zahraničním výboru a ve výboru pro zdravotnictví. Myslím si, že zahraniční politika a vnímání našeho státu v zahraničí je nesmírně důležité i s ohledem na celosvětovou situaci. Rád bych se při své práci v tomto výboru zaměřil na zlepšování vztahu se zeměmi, které vlivem mediální propagandy a jednostranné lživé masáže našich občanů nejsou v naší zemi pozitivně vnímány.  Úkol je to nelehký, ale bojovat se musí.

● Nemáte obavy z práce ve zdravotnickém výboru? Přece jen tam budete muset spolupracovat především s lékaři…

Obavy z práce ve zdravotnickém výboru nemám, právě naopak. Myslím si, že pohled nezaujatého člověka-nelékařce na zdravotnictví může být pro práci v tomto složitém výboru přínosem. Je pro mě jako poslance Parlamentu ČR, ale i běžného občana České republiky, za kterého jsem se vždy považoval a budu považovat, pobuřující a skandální, že lidé tohoto státu, kteří si poctivě platí zdravotní pojištění nebo celý život pracovali a dnes jsou státními pojištěnci, nedosáhnou na kvalitní adekvátní moderní léčbu. Příkladem může být například moderní biologická léčba různých druhů rakoviny, která prokazatelně prodlužuje kvalitní život onkologických pacientů. Je ostudou tohoto zkorumpovaného systému, že takto zoufalí lidé, v tak složité životní situaci, musejí často tuto nákladnou léčbu hradit z vlastních zdrojů nebo veřejných sbírek, neboť jejich vlastní zdravotní pojišťovna jim tuto nákladnou léčbu odmítla proplatit. Často jsou to mladí lidé v produktivním věku, otcové a matky od rodin s malými dětmi. A pak je jednoho dne zasáhne zlý osud v podobě kruté diagnózy a místo klidu a soustředění síly k boji s nepřízní osudu, tak musejí bojovat s pojišťovnami. Tento, a nebojím se to říci nahlas, prohnilý klientelistický systém důmyslných polomafiánských chobotnic vysává finanční prostředky z nemocnic tak, že i proslulá sicilská Cosa Nostra by bledla závistí nad dokonalostí a účinnosti těchto metod.

To vše je pro mě velice silným impulzem, abych se tomu postavil čelem a bojoval za práva pacientů. Je třeba nebát se a ukázat prstem na konkrétní systémové chyby a propletence firem a jednotlivých osob, které bohatnou na lidském neštěstí.

● Jak jsem již uvedla, máte bohatou zkušenost z práce komunálního politika. V letech 2010-2014 jste zastával funkci náměstka primátora pro sociální rozvoj a v letech 2014-2016 jste byl dokonce primátorem města Havířova.  Myslíte, že vám tato zkušenost pomůže při práci ve sněmovně?

Nechci přeceňovat práci v samosprávě, ale myslím si, že starostové měst a obcí mají pozici velice složitou a těžkou. Vždyť kam jinam se mají občané obracet a hledat zastání ve svých složitých životních situacích, než na obec a lidi, které často důvěrně znají? Starostové se pak často musejí vypořádat se situacemi, které nespadají do kompetence samosprávy a schytávají pak kritiku za chybná nebo kontroverzní rozhodnutí kraje, vlády, parlamentu. Je proto důležité, aby zákonodárci měli vždy na paměti, že zákony se tvoří pro lidi.

● Jaká je nyní situace ve vašem regionu?

Za zásadní problém našeho regionu považuji odchod mladých lidí za lepším životem do jiných regionů naší země nebo do zahraničí. Vzniká tak do budoucna významný problém v udržitelném rozvoji kraje. Tento trend se už dnes negativně projevuje v demografické struktuře obyvatelstva, kdy významně stoupá zastoupení seniorských věkových skupin ve skladbě populace. Je důležité tento trend do budoucna zastavit a změnit, protože jinak budeme těžko hledat východiska z této složité situace.

Autor: 
J. Dubničková
Zdroj: 
halonoviny.pdf