Jiří Maštálka: Pár slov do vlastních řad

5. 6. 2018

Myslím, že není jen mým dojmem, že političtí komentátoři všech možných směrů stále jaksi nedokážou »uchopit« silnou politickou pozici KSČM, překonávající špatný výsledek při posledních parlamentních volbách. To ukazuje vyjednávání o složení nové vlády České republiky. A v této souvislosti se chci vrátit k tomu, co následovalo (resp. stále následuje) po posledním zasedání Ústředního výboru KSČM. Jak se mohlo stát, že průběh a závěry tohoto zasedání, jež měly být – právě s ohledem na vyjednávání o nové vládě – interní záležitostí, dostaly se na veřejnost? Předčasným zveřejněním zásadních podmínek podpory nové vládě (otázka účasti v zahraničních vojenských misích, priority vycházející z mezinárodního práva a Charty OSN atd.) přišla KSČM, troufám si tvrdit, o moment zajímavosti a překvapení. A jako dlouholetý člen strany si nevím rady s tím, jak někteří soudruzi chápou a respektují stranickou disciplínu, jednotu strany.

Podle mne pro KSČM velmi zlou a zákeřnou roli hrají dnes jisté »sebeprezentace« a neukojené ambice, jimž se dostalo jasné odpovědi na posledním sjezdu, leč které jsou úporně upřednostňovány před stranickými zájmy. Tyto znepokojivé jevy, jimž se dostává vítaného slyšení v různých elektronických médiích (byť mají formu upovídaných slohových cvičení), stranu nejen poškozují, ale i brzdí, což je velký problém s výhledem na blížící se komunální volby. Namísto toho bych uvítal věcnost a dobře míněná doporučení hlavně základním organizacím, jak postupovat dále, co změnit, jak pracovat, kritické zamyšlení i nad sebou samým.

Nově zvolené vedení KSČM je těmito zhrzenými, leč velmi ambiciózními soudruhy atakováno, aniž by mu dali příležitost něco ukázat a dokázat. To už jsme »zvlčili« natolik, že svým protivníkům v parlamentu sice dáváme »100 dnů hájení«, ale svému vlastnímu vedení – bez ohledu na vztah k němu – v žádném případě? A nejde jen o jakousi erupci neukojených ambicí – uvnitř strany existují silné projevy »pragmatického« skupinkaření, bulvární »šeptanda« se stává respektovaným »informačním zdrojem«, a bylo by možné pokračovat. Co takhle namísto toho usilovat o vnitřní konsolidaci a směřovat nyní síly na podzimní komunální volby?

Autor: 
Jiří MAŠTÁLKA, poslanec Evropského parlamentu za KSČM
Zdroj: 
halonoviny.pdf