Kam s nimi

25. 9. 2019

Hodně se teď hovoří o ochraně životního prostředí. S tím je spojené i zacházení s plastovými obaly. Týká se to např. i diskuze o zálohování PET lahví. Odborníci se zabývají průzkumy, jež mají dát rozřešení, který systém je pro nás efektivnější. Mnozí lidé nemají dostatečné informace, a tak se svým postojem váhají. Každý z nás se jistě snaží chránit životní prostředí, co nejlépe může. U nás je velmi dobře zavedený systém třídění odpadů. Je i velmi efektivní a současný problém kam s PET lahvemi pro nás velmi dobře řeší. Vracení PET lahví na menších městech a obcích by způsobilo nemalé problémy i obchodníkům. Prostory, kde by se láhve měly skladovat prostě nemají. Možná by bylo dobré, kdyby příslušní odborníci poskytli veřejnosti relevantní informace, jak to vlastně s plastovými odpady funguje v České republice. Když se rozhlédneme kolem sebe, vidíme na sídlištích kontejnery na plastový odpad a lidé opravdu pečlivě třídí.

Naši občané jsou podle statistik Evropské unie velmi uvědomělí a do sběru jde téměř 81 % PET lahví. Pro srovnání, např. v Polsku je to ani ne třetina. Pokud bychom dospěli k povinnému zálohování, způsobíme mnoha lidem problém.

Systém povinného zálohování plastových lahví by byl i velmi finančně nákladný. Systém, který dnes funguje, není tedy třeba unáhleně měnit. Zvláště starší spoluobčané by s novými nařízeními měli opravdu značný problém. Nedovedu si dost dobře představit, jak babička s plnými taškami prázdných plastových lahví odjíždí do velkého města, aby je mohla vrátit.

Dosavadní řešení pomocí kontejnerů na plastový odpad je myslím zcela vyhovující, zvláště pro nás, kteří žijeme v menších městech nebo na vesnicích. Ambiciózní projekty nemusí být vždy pozitivním přínosem.

Autor: 
Emil Pernica, zastupitel města Blansko a předseda OV KSČM