ZAMYŠLENÍ (nad zřízením Úřadu pro kontrolu hospodaření politických stran a hnutí)

31. 3. 2017

Letos naposled předkládají politické strany a politická hnutí své výroční finanční zprávy do Poslanecké sněmovny. Ještě jednou se jimi bude zabývat kontrolní výbor. Podle skupiny států proti korupci (GRECO) je taková kontrola nedostatečná a proto vládní koalice zřídila pro kontrolu hospodaření stran a hnutí úřad s velkým Ú – Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.

Od ledna 2017 by měl dohlížet nad politickými financemi, doposud ale nemá ani webové stránky. Ale stihl si u vlády zajistit rozpočet na letošní rok ve výši 39,5 milionu korun. Přitom při projednávání zákona, v důvodové zprávě, bylo napsáno, že roční náklady budou 15 milionů, v prvním roce maximálně 20 milionů korun.

Připomíná mi to příběh s úřadem veřejného ochránce práv. V roce 1999, kdy byl schválen zákon o veřejném ochránci práv, se v důvodové zprávě psalo: »Předpokládá se, že celkový počet pracovníků nepřevýší 40 a že výdaje státního rozpočtu nepřevýší 30 milionů Kč ročně; počáteční zřizovací výdaje lze odhadnout na 20 milionů Kč.« A jaká je skutečnost dnes? Úřad veřejného ochránce práv zaměstnává 130 pracovníků a roční výdaje jsou přes 100 milionů. Čeká nás podobný vývoj s novým úřadem?

Kontrolní výbor byl pouze nalézacím orgánem. Když zjistil porušení pravidel, upozorňoval příslušný finanční úřad, který mohl udělit sankci, popřípadě vládu, aby podávala návrh na pozastavení činnosti na správní soud. Nový Úřad bude sám udílet sankce. A může začít pěkně zostra, protože některé strany na svých webech nezveřejnily adresy svých transparentních účtů, některé si takové účty ani nezřídily. Proč také, když za celou dobu existence strany žádný dar nedostaly. Ale zákon je zákon a sankce je až 200 000 korun. Nevím, jakou sankci udělí Úřad sám sobě, když nesplnil povinnost, že on má zveřejňovat odkazy na zvláštní účty stran na svých webových stránkách.

Sankce hrozí nejen stranám, ale i jejich dárcům. Pro přijímání darů musí mít strany zvláštní účet. A v platebním příkaze, jímž strana a hnutí a politický institut nebo jiná osoba žádá o provedení platební transakce ve prospěch nebo k tíži zvláštního účtu, musí být uveden účel platební transakce. Není-li uveden u transakce účel, Úřad může udělit pokutu až do výše dva miliony korun. Takže vy dáte straně dar, např. 1000 korun, pošlete na transparentní účet, ale zapomenete do kolonky Zpráva pro příjemce napsat DAR a hned máte na krku Úřad a hrozbu sankce až 2 000 000 Kč. Jsem zvědavý, jak se k podobným prohřeškům Úřad postaví a jakou laťku v sankcích nastaví. Třeba se nebude snažit na svůj nafouknutý rozpočet přivydělat, když příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

Autor: 
Vladimír Koníček, poslanec (KSČM)
Zdroj: 
halonoviny.pdf