Práce na Ransdorfově knihovně pokračují

28. 7. 2017

Skončila první etapa - zvládnutí administrativy nutné k opravdovému zahájení činnosti Vzdělávacího centra a knihovny Miloslava Ransdorfa, sdělila Haló novinám ředitelka této instituce Helena Suchá.

»Knihovna má založen spolek, dále získala oprávnění k podnikání, je jako knihovna registrována, má platný knihovní řád, má ve vlastnictví knihy někdejšího Muzea dělnického hnutí i knihy Miloslava Ransdorfa, má připravené prostory pro archiv a založené webové stránky,« vyjmenovala Suchá, co všechno nevelký kolektiv zvládl v uplynulých měsících, od konání únorové »zahajovací« tiskové konference, jež nastínila vizi a úkoly, které si před sebe postavil tým knihovny.

Osvědčení o evidenci knihovny pod názvem Vzdělávací centrum a knihovna Miloslava Ransdorfa vydalo Ministerstvo kultury ČR dne 18. května. Poslání knihovny je specifikováno v preambuli knihovního řádu: »Vzdělávací centrum a knihovna Miloslava Ransdorfa, zapsaný spolek, si je vědom poslání instituce, podílející se na uchování a zpřístupňování knih, CD, DVD, korespondence, rukopisů a dalších nosičů i osobních věcí pocházejících z knihovny PhDr. Miloslava Ransdorfa, CSc., pro současníky i další generace, stejně jako zpřístupňování knih získaných z Muzea dělnického hnutí současníkům i budoucím generacím. Je si vědom svých úkolů organizovat vzdělávací, literární, knihovnickou, kulturní, publikační, archivačně badatelskou a dokumentační činnost, zaměřenou na působení PhDr. Miloslava Ransdorfa, CSc., a dokumenty či věci spojené s jeho myšlenkami a s ním jako s člověkem, historikem, prognostikem, spisovatelem, filozofem, politikem, učitelem a bojovníkem za lidská práva a spravedlnost.

Úkolem spolku je přiblížit veřejnosti historický význam marxistické filozofie a odkaz české demokratické levice v jejím širokém kontextu.«

Z knihovního řádu plyne, že roční členský příspěvek na podporu chodu knihovny činí 1000 Kč (týká se členů spolku), roční poplatek za užívání služeb knihovny pro nečleny 100 Kč, jednorázový poplatek za užívání knihovny bude činit 30 Kč.

Studovna v Praze a Brně

Nezbytné pro evidenci a zakládání publikací a knih, jež Miloslav Ransdorf za svůj život shromáždil a dovezl prakticky z celého světa, jsou regály a police. »Ty pro zahájení evidence také máme k dispozici, včetně pronájmu skladu. Kromě toho jsou všechny knihy – to jest na padesát tisíc Ransdorfových svazků a další desetitisíce knih z Muzea dělnického hnutí z Prahy - přestěhované do skladu a připravené k evidování,« upřesnila Suchá. Budova archivu a skladu se nachází v Chodové Plané, tam také bude hlavní místo uložení knižního fondu, tzv. archiv. »Registrace knih se bude provádět od srpna hlavně v Chodové Plané, ale i v Praze,« doplnila. Studovna bude v Praze v Nuselské ulici a v Brně v prostorách tamní Masarykovy demokratické akademie.

Dobu prázdnin chtějí »lidé kolem knihovny« plně využít k doplnění webových stránek (www.ransdorfknihovna.cz) o jména členů knihovny (myšleno členů zapsaného spolku, který nese stejný název jako knihovna) a jména členů správní rady i vedení, také jména sponzorů s poděkováním za jejich podporu určenou vznikající knihovně, střípky ze života Miloslava Ransdorfa, o kterých píší ti, kteří je s ním prožili, apod.

Vítána každá pomoc a podpora

Jak jsme informovali dříve, sedmičlennou správní radu Vzdělávacího centra a knihovny Miloslava Ransdorfa tvoří ekonomka Ilona Švihlíková, politolog Zdeněk Zbořil, politikova dcera Aneta Ransdorfová, Helena Suchá, Jiří Malínský z Masarykovy demokratické akademie, historik Emil Voráček a hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Vedle toho bude působit vědecká rada, v jejímž čele stojí místopředseda ÚV KSČM Josef Skála. Čestnou funkci patrona přijal europoslanec Jaromír Kohlíček, jenž bude garantem propojení knihovny s evropskou politikou a Evropským parlamentem. Členem tohoto orgánu byl Ransdorf do svého skonu. »Právě dnes Míla moc chybí. Složitá zahraničně politická situace i klopýtání domácích politiků - to by byl nádherný terén pro jeho poznámky,« svěřil se našemu listu Kohlíček.

Ředitelka Helena Suchá i předsedkyně spolku Marie Krejčová uvítají jakoukoli další pomoc a podporu od levicové veřejnosti, která si díla a myšlenkového odkazu Miloslava Ransdorfa, jenž nečekaně zemřel 22. ledna 2016, váží. Formou podpory je i členství ve spolku knihovny.

Autor: 
(mh)
Zdroj: 
halonoviny.pdf