Plénum OV KSČM

8. 12. 2022

od 15:00 hod. SC Univerzita, č. 417