I. Švihlíková: Česká ekonomika je v koloniálním postavení

1. 4. 2017

Klub společenských věd pořádal ve čtvrtek v Praze přednášku s názvem, Proč mají Češi nižší platy, mzdy a důchody než pracující v okolních evropských zemích? Problematika nízkých mezd v ČR. Přednášela ekonomka Ilona Švihlíková.

»Sliby a očekávání transformace v Československu nebyly naplněny a důvod, proč se tak nestalo, byl vytvořen hned na začátku,« uvedla v úvodu Švihlíková. Podle jejích slov bylo základním problémem výchozí a také cílené nastavení transformace před 27 lety, které bylo orientováno na nasměrování naší ekonomiky do podřízeného až koloniálního postavení, a to v souladu s Washingtonským konsenzem.

»Příčinami nezdaru bylo podhodnocení naší měny a uplatnění taktiky láce, čili to, že jsme levní. Stejnou taktiku bohužel razíme i dnes, kvůli opatření České národní banky. Dále byla uplatněna mzdová restrikce, na kterou přistoupily tehdy bohužel i odbory,« vysvětlila ekonomka. Dodala, že transformace navíc selhala i opuštěním pevného kurzu v roce 1997 a bankovní krizí kolem 1998. »V té době se Česká republika odklonila od snahy vybudovat thatcherovský kapitalismus, nastoupila cestu záchrany vnějškem. Lákání zahraničních firem systémem pobídek i dalšími bonusy, výhodná byla blízkost Německa i cena práce. Naše ekonomika měla nižší přidanou hodnotu, byla zaměřená na jednoduché montáže i sklady. České ceny i limity pak stanovují mateřské zahraniční firmy,« zdůraznila Švihlíková. Podle ní bylo paralelně všechno zprivatizováno, včetně toho, z čeho bylo možné získávat pravidelnou rentu, což nazvala idiocií.

Ve své přednášce, kterou navštívil hojný počet posluchačů, vyzdvihla i současnou práci odborů. »Odbory vedou v současnosti jednu z nejlepších kampaní, tedy Konec levné práce, ale ten problém je skutečně hlubší. Přicházíme totiž na problém po 27 letech, to je celá jedna ztracená generace,« zdůraznila ekonomka.

Přednáška byla doprovázena statistickými údaji a grafy, které dokazovaly, že se nacházíme v koloniálním postavení. Následovala diskuse a nakonec autogramiáda její knihy s názvem Jak jsme se stali kolonií, o kterou byl mezi posluchači velký zájem.


VIDEO

video_svihlikova.jpg

 

Autor: 
(rad)
Zdroj: 
ihalo.cz