Ladislav Šedivý: Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly

10. 12. 2018

Lidové pranostiky a přísloví mají jednu zásadní vlastnost. Jsou nadčasové. Když v Táboře hnutí Jinak! vedené místostarostkou Petrovou začalo propagovat a realizovat konkurzy na místa jednatelů městských společností a ředitelů škol, šlo o úmysl bezpochyby v zásadě dobrý. Na otázku proč ztrpčovat život těm profesně kvalitním ředitelům škol s dlouhodobou praxí, odpověděla tehdy Petrová v tom smyslu, že i když jsou dobří, neznamená to, že by se nemohl najít ještě někdo lepší.

Každopádně v minulém funkčním období rada města například vyměnila obsazení všech funkcí jednatelů městských obchodních společností. I když nové konkurzy vyhlásit po ukončení funkčního období může, ale také nemusí. Dobrý úmysl hledat někoho lepšího se však ne vždy setká s úspěchem.
Personální peripetie posledních let v městské společnost Správa lesů města Tábor vyvrcholily po mnohaletých snahách Jinak! o odvolání dlouholetého jednatele Kalafuta konkurzem po ukončení jeho funkčního období. Napodruhé se jeho vítězem stal před necelým rokem Daniel Černý a roztočil se kolotoč stížností zaměstnanců. Oprávněných, či neoprávněných? Každopádně v reakci na tyto stížnosti (a zřejmě po prošetření situace) tohoto muže druhá letošní rada města v působnosti valné hromady společnosti v minulých dnech odvolala. Podle veřejně dostupných materiálů z důvodů nezvládnutí krizové situace ve společnosti a manažerského selhání. V tisku se ovšem objevily i konkrétnější důvody ekonomické, vztahové i majetkoprávní.
Konkurzy po ukončení funkčního období ředitelů škol a jednatelů městských společností jsou jistě právně relevantní. I když se podle zákona pořádat nemusí. V případě našeho města ovšem plošná konkurzní řízení nejsou asi to pravé ořechové, jak ukazuje případ táborských lesů. Rada města by měla být při jejich pořádání napříště opatrnější, citlivější a především by měly být zaměřeny cíleně a reagovat na konkrétní situaci v tom kterém subjektu. Osobní nedobré vztahy musí zůstat stranou.
Úmysl získat nové a poslušnější koště, které majiteli lépe mete, se může stát s nadsázkou cestou do pekel.

Autor: 
Ladislav Šedivý, zastupitel Tábora za KSČM, předseda OV KSČM Tábor
Zdroj: 
vlastní (vítr)