Komentáře

12. 4. 2018

Rozhovor s předsedou Sdružení nájemníků ČR Milanem Tarabou. »Prvořadým úkolem zákona o sociálním bydlení je, aby vytvořil právní podmínky pro to, aby lidé, zejména osamělí senioři, matky s dětmi, tj. samoživitelky, si dokázali udržet stávající byty«.

10. 4. 2018

Byl to slavný den v našich dějinách. Dne 7. dubna 1348 založil český král a římský císař Karel IV. v Praze nejstarší univerzitu ve střední Evropě. Univerzita Karlova měla tehdy čtyři fakulty – teologickou, svobodných umění, právnickou a medicínskou. Jejím sídlem bylo Karolinum, dodnes užívaná a obdivovaná budova s románsko-gotickými základy, národní kulturní památka.

10. 4. 2018

V břevnovském hostinci U Kaštanu je 25 židlí. Obsadili jsme do poslední. 140 let od chvíle, kdy tudy běžely dějiny. Dne 7. 4. 1878 tu vznikla »českoslovanská« sociální demokracie. Zval jsem i Jiřího Zimolu, jejího statutárního místopředsedu. Kvitoval to s povděkem.

10. 4. 2018

Krach jednání s ČSSD o vládě je jedna z největších politických porážek šéfa hnutí ANO Andreje Babiše.

9. 4. 2018

● Před čtrnácti dny jsme spolu vzpomínali »na minulost«, na bombardování Jugoslávie před devatenácti lety, které definitivně rozbilo Jugoslávii a znamenalo největší zásah do práv jedné evropské země, smrtící úder »helsinskému procesu«. Dnes bych chtěl v rozhovoru pokračovat. Děje se toho totiž v našem geoprostoru mnoho.

8. 4. 2018

ArcelorMittal Ostrava a.s. je největším hutním podnikem v České republice. Je také jedním z největších zaměstnavatelů v Ostravě a Moravskoslezském kraji. Je ale také společností, která významnou měrou přispívá k sociálnímu klidu v ostravském regionu.

6. 4. 2018

Jak se mají naši občané cítit bezpečně, když ani ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán (ANO) nedodržuje zákon a nectí principy svobody a spravedlivého procesu? 

4. 4. 2018

Martina Luthera Kinga zabili před půl stoletím. Tato vražda symbolizuje temno, které si Amerika nedá za rámeček. Školí-li okolní svět z lidských práv, dotěrný nevkus si dopřává hodokvas.

3. 4. 2018

Léta uctíváme naši hymnu. Známe ji od mala, stejně jako naši rodiče a prarodiče. Všichni známe její význam a jsme také patřičně hrdi, pokud zní doma a v zahraničí. Je pro nás symbolem úcty.

31. 3. 2018

V Českém olympijském výboru nemají co na práci. Namísto toho, aby jeho činovníci všemi způsoby podpořili masový sport, zejména dětí, z nichž mohou vyrůst budoucí šampioni, přicházejí s návrhem na nové pojetí české státní hymny. Důvod, jak ho prezentoval předseda ČOV Jiří Kejval? Hymna má být vlastenečtější, bojovnější, aby více motivovala (sportovce).

29. 3. 2018

Reklama láká kuřáky, mezi něž nepatřím, aby si pořídili novou cigaretu. Přesněji zařízení, do něhož se vkládají náplně, tedy jakési minicigarety.

29. 3. 2018

Česká republika je v mnoha mezinárodních organizacích. Ročně za tato členství platí miliardy korun. Otázkou je, zda přinášejí všechny tyto organizace ČR užitek, nebo zda jde o pouhé černé díry, ve kterých se ztrácí naše peníze z veřejných rozpočtů.

28. 3. 2018

Před nynějším Domem odborových svazů (nepotrvrzeně jsem slyšel, že je tento architektonický skvost na prodej) stávala socha Antonína Zápotockého, kterou „tátové dělníků“ a jiní záhy po majetkovém převratu vyvrátili z piedestalu a postavili tam sochu Winstona Churchilla.

Postaru se přece žít nedá.

28. 3. 2018

Rozhovor Haló novin se stínovým ministrem obrany Alexanderem Černým (KSČM).

● Na posledním jednání sněmovního výboru pro obranu, jehož jste místopředsedou, jste projednávali Koncepci výstavby Armády ČR. Vy osobně jste vyjádřil značnou nespokojenost s tím, jak byl materiál připraven, a vůbec s atmosférou ve výboru. O co šlo?

28. 3. 2018

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů hýbe naší společností. Zkráceně se mu říká GDPR a je to nařízení z Evropské unie, které upravuje nakládání s osobními a citlivými údaji lidí.

27. 3. 2018

Rozhovor Haló novin s členem expertní komise KSČM pro sociální oblast Miroslavem Opálkou.

26. 3. 2018

● Dvacátého čtvrtého března uplynulo devatenáct let od začátku bombardování Jugoslávie spojenými silami NATO. Vzpomínáte na toto, jak řekl prezident Havel, »humanitární bombardování«?

24. 3. 2018

Ve vyjednávání pokračujeme a až na výjimky, které jsme předpokládali, například v oblasti bezpečnosti či zahraniční politiky, KSČM našla společně s hnutím ANO dostatečnou programovou shodu a mohu tedy konstatovat, že jsme připraveni dál jednat s cílem co nejdříve dojít k tomu, aby naše země

22. 3. 2018

ČSSD i Hnutí ANO předvádějí v posledních dnech dokonalou hru na ztrátu paměti většiny voličů. Připomínám, že zákon o zrušení karenční lhůty předložila KSČM již v lednu 2015! Poté procházel sněmovní mašinérií pouze přes tzv.

21. 3. 2018

Ústa mne svrbí ještě teď. Už od pondělních Událostí, komentářů k výsledkům ruských voleb. Tématem měla být i chemikálie »Novičok«, kterou prý Moskva napadla dezertéra své rozvědky v Británii.

20. 3. 2018

Rozhovor Haló novin s politologem Zdeňkem Zbořilem. »Rozhodně existuje velká snaha postupovat u nás podobně jako na Slovensku, doufejme, že bez obětí mladých lidí. Jen mi stále není jasné, co je cílem demonstrací«.

19. 3. 2018

Co vše nás čeká s novou směrnicí EU, zatím nikdo nedokáže zcela specifikovat. Směrnice zpřísňuje stávající a zavádí nová pravidla ochrany osobních údajů. GDPR způsobuje chaos a její obsah je vysvětlován různě.

19. 3. 2018

V moderované diskusi na kanálu ČT24 dne 12. března v pořadu Devadesátka nasadila Česká televize k tématu »Úlohy pro veřejnoprávní média« svého generálního ředitele Petra Dvořáka.

26. 2. 2018

Rozhovor s poslancem Miroslavem Grebeníčkem o událostech před 70 lety. »Od roku 1989 přináší výročí »vítězného února 1948« v médiích dehonestaci nejen toho data, ale i dehonestaci Klementa Gottwalda i případné negování dnešních komunistů«.

16. 2. 2018

Na přelomu listopadu a prosince loňského roku jsem se v Pekingu zúčastnil velmi reprezentativního setkání, které organizovala Komunistická strana Číny s představiteli desítek vládnoucích a rozhodujících politických stran a osobností z celého světa.

Stránky