Komentáře

13. 4. 2017

GUE/NGL znovu potvrdila svůj postoj, že v průběhu jednání o brexitu musí být zaručena práva občanů Evropské unie (EU) a Velké Británie (VB) a mírová dohoda z Velkého pátku v Severním Irsku.

11. 4. 2017

Deset řečníků promluvilo na sobotním semináři levicového spolku Nová republika v Jihlavě. Akce, která nabízí alternativní pohledy na aktuální události, přilákala do sálu Dělnického domu mnohem více posluchačů než loňský nultý ročník.

10. 4. 2017

Život v současné společnosti, doslova „nabité“ informačními technologiemi všeho druhu, včetně „sledovacích“, bezpečnostních či záznamových…, je pro nás všechny určitou zkouškou.

6. 4. 2017

Podle představitelů vlády a poslance z vládní KDU-ČSL to tak vypadá! Skoro oficiální EurActive zveřejnil tři materiály na toto téma.

5. 4. 2017

Návrh KSČM na zavedení trestného činu příživnictví, žel, vláda smetla ze stolu bez mrknutí oka. Vždy jsem si myslel, že platí lidová moudrost: Bez práce nejsou koláče! To však už pro naši vládu zřejmě neplatí. Nechceš pracovat?

3. 4. 2017

Jen ti, kteří se hlouběji zajímají o postavení médií ve společnosti, zaznamenali, že Masarykova univerzita přišla se svou studií důvěry české veřejnosti ve sdělovací prostředky. Závěry jsou dosti tristní. Kdo jak zasel, tak sklidil.

31. 3. 2017

Předběhl svou dobu. Tuto či podobnou větu slýchají školáci při hodinách dějepisu, když se učí o Jiřím z Poděbrad. Vizí jeho projektu - Dohoda o míru veškerého křesťanstva, neboli Cultus pacis, bylo spojení tehdejších evropských panovníků a vytvoření společenství nezávislých a rovných států.

31. 3. 2017

Letos naposled předkládají politické strany a politická hnutí své výroční finanční zprávy do Poslanecké sněmovny. Ještě jednou se jimi bude zabývat kontrolní výbor.

29. 3. 2017

Rozhovor Haló novin s Ondřejem Hníkem, vedoucím katedry české literatury na Pedagogické fakultě UK. »Český učitel je přetížený, dlouhodobě podhodnocený. Dělá věci, které ve většině evropských zemí učitelé nedělají. Dělá toho více pro školní a školskou byrokracii než pro děti«.

28. 3. 2017

Máme nového ministra průmyslu a obchodu Havlíčka. Ministerstvo je klíčové mimo jiné pro řešení situace s OKD, ale zatím si v této věci pouze ministr stihl vyměnit přes média postoje s ministrem financí Babišem. Hádají se o to, který státní podnik by měl převzít OKD. Prisco nebo Diamo.

27. 3. 2017

Rozhovor s předsedou Asociace Vojáci proti válce plukovníkem v. v. Jiřím Burešem. »Ještě nevíme, jakého překvapení se dočkáme po summitu NATO v květnu. Jakou skutečnou orientaci bude mít Donald Trump a co nám na summitu sdělí«.

25. 3. 2017

Vstali noví kádrováci. Kde se vzali? Vyprodukoval je Ústav pro studium totalitních režimů. Jednadvacátého března zaslali Miroslav Vodrážka a PhDr.

24. 3. 2017

Rozhovor Haló novin se stínovým ministrem obrany KSČM Alexandrem Černým. »Jsem přesvědčený o tom, že peníze umíme utrácet daleko efektivněji a rozumněji v jiných oblastech než je resort obrany«.

21. 3. 2017

Rozhovor Haló novin s politologem docentem Vladimírem Prorokem. »Kopírování západních vzorů je cestou k chaosu. Za vlády prezidenta Jelcina se v Rusku realizoval liberální projekt, který skončil hlubším propadem, než byla 2. světová válka«.

20. 3. 2017

Seminář k nadčasovému a naléhavému filozofickému tématu »Dialektický materialismus v současných společenských vědách« nedávno uspořádal Klub společenských věd. O jeho průběhu a výsledcích jednání jsme hovořili se sociologem Ing. Lubomírem Vackem, CSc.

17. 3. 2017

Rozhovor Haló novin se spisovatelem a historikem Vlastimilem Vondruškou. »Ve své knize »Breviář pozitivní anarchie« politikům neradím, co by měli dělat, jen srovnávám různé dnešní společenské jevy s historickými paralelami«.

16. 3. 2017

Rozhovor Haló novin s místopředsedou školského výboru sněmovny Miroslavem Grebeníčkem (KSČM). »Jde o starou sociálně demokratickou předvolební taktiku vytáhnout zejména na voliče levicově orientované co nejvíce slibů. Po volbách zase mohou úplně ztratit paměť«.

15. 3. 2017

Rozhovor Haló novin s předsedou maďarských komunistů Gyulou Thürmerem (Munkáspárt). »V Maďarsku se nyní sociální demokracie naprosto rozložila, tak jako v ČR. Krajní pravice se lidé bojí, takže věříme v dobrý výsledek«.

14. 3. 2017

»Okupace českých zemí a tříleté panství německo-fašistických zvlčilců nad českým národem, už sám fakt musí vehnat ruměnec studu do tváře skutečného Čecha. Pravda, je těch bídných kreatur jen hrstka… Háchovština – toť systém spolupráce s německými okupanty, systém pomáhání hitlerovskému Německu a aktivní účast na jeho válce.

1. 3. 2017

V únoru jsme nejen vzpomínali, tedy Česká televize, na vznik československé samostatné měny po rozpadu Rakouska-Uherska. Její reportérka navštívila i výstavní sál, do něhož, jak připomněla, zájemci mohou vstoupit, i když si vstup musí zamluvit několik měsíců předem.

1. 3. 2017

1. Nová konzervativní strategie kapitálu

1. 3. 2017

Sociolog Jan Keller tentokrát představuje ve své komentované recenzi knihu ekonoma Thomase Pikettyho Kapitál ve 21. století. Kniha francouzského ekonoma Thomase Pikettyho vyšla na podzim roku 2013 v pařížském nakladatelství Seuil. V roce 2015 ji vydalo v českém překladu nakladatelství Universum.

Josef Skála
16. 9. 2016

To, co 11. září 2001 stalo doopravdy – a kdo tahal za nitky toho masakru – se s erárním výkladem míjí velkým obloukem. Ten groteskní švindl popírá zákony fyziky. Znectily ho i tucty prominentních akademiků.

Vojtěch Filip
9. 9. 2016

Poslanec Daniel Korte, člen TOP 09, dříve též ODA a Strany konzervativní smlouvy, klasický filolog, překladatel a podnikatel v oboru zpracování železného odpadu, rád kontroluje a vyšetřuje. A také poučuje a známkuje.

Stránky