Alena Nohavová: Prvomájové přání všem občanům Jihočeského kraje

30. 4. 2021

1.máj letošního roku 2021 je již druhým Prvním májem, Svátkem práce, který si nebudeme moci připomínat tak, jak jsme zvyklí na veřejných setkání. Koronavirová pandemie postupuje již druhým rokem po celém světě a nařízení vlády nám neumožňuje shromažďování více osob.

Vážení spoluobčané, historie Svátku práce je všem jistě známá, jde o svátek s dlouhou historií od roku 1890. Poté, co jej o rok dříve přijala II. Internacionála, a ještě o rok dříve už v roce 1888 si ho začali připomínat v samotných Spojených státech amerických. Demonstrativně se 1. máj připomínal i v nejtemnějších dobách našeho národa, v dobách nacistické poroby.

Po druhé světové válce se oslava Svátku práce stala možná trochu vzdálená svému původnímu odkazu, neboť práce se u nás stala samozřejmou součástí života. Tento svátek se u nás v polovině dvacátého století stal oslavou pracujících, kteří si v té době vydobyli takové pracovní a životní podmínky, o kterých se v dřívějších dobách většině pracujících mohlo jen zdát. Každý, kdo chtěl pracovat, práci dostal. Zapomnělo se na to, že v dobách dřívějších museli lidé za práci bojovat, což mnozí po roce 1989 velmi tvrdě pocítili.

Nežijeme v dobré a klidné době. Nežijeme v době, kdy bychom mohli v klidu pracovat, děti mohly chodit do školy a za sportovním vyžitím, mohli jsme se volně společně navštěvovat.  K dlouhotrvající koronavirové krizi se přidala rozvrácená politická scéna a celé je završené 6 let starou kauzou kolem výbuchu muničního skladu ve Vrběticích, kdy se po šesti letech objeví „nové skutečnosti“. Jde o další problém, který má vyvolat v nás občanech další strach?  Ano, vyděšený národ se lépe ovládá, tak proč toho nevyužít, když už korona slábne.

Zdrojem napětí a válek ve světě je NATO, a v žádném případě ho nelze vnímat jako zárukou naší bezpečnosti. Právo rozhodnout, zda má v tak hazardérském paktu být i naše země, přísluší jen všem jejím občanům. KSČM navrhla a podporuje i nadále zákon o speciálním referendu, v němž by tu příležitost dostali. My, komunisté, nabídneme lidem nezvratná fakta, proč je v jejich zájmu z NATO odejít co nejdříve.

Kapitalistická společnost dospěla do těžké krize. Ukázala se jako nefunkční i v případě koronavirové pandemie. Jsme svědky skutečné krize kapitalistického systému, kde koronavirus je přes jeho nebezpečnost, maximálně pouze jejím spouštěcím mechanismem. Vzniká situace, která se bude rozvíjet ve směru postupného zhoršování. Kapitalismus si už své tzv.  odpracoval.  Čekají nás obtížné časy, které budou zřejmě skutečným soubojem o budoucnost všech. Na výběr toho mnoho nezbývá. Nabízíme druhý poučený pokus o novou společnost, nikoliv jako společnost některých, ale jako rovnoprávnou společnost všech, kteří o toto řešení systémové krize kapitalismu budou mít zájem.

Vážení spoluobčané, vážené soudružky a soudruzi, přeji vám všem pevné zdraví, pohodu a mír. Náš národ překonal mnohá úskalí i pohromy, věřím, že překonáme přetrvávající koronavirovou krizi a společně se budeme moci opět veřejně setkávat.

Autor: 
Alena NOHAVOVÁ, předsedkyně Jihočeského KV KSČM
Zdroj: 
Vlastní,KSČM