P. Kováčik: Ministři se hádají a Bakala se směje

28. 3. 2017

Máme nového ministra průmyslu a obchodu Havlíčka. Ministerstvo je klíčové mimo jiné pro řešení situace s OKD, ale zatím si v této věci pouze ministr stihl vyměnit přes média postoje s ministrem financí Babišem. Hádají se o to, který státní podnik by měl převzít OKD. Prisco nebo Diamo.

Je určitě namístě, abychom se postarali o budoucnost těžby a hlavně o horníky a další pracovníky, kteří se bez vlastního přičinění dostali do těžké situace. Potřebují zajistit práci, případně rekvalifikace a změnu struktury podniku. Co ale z přestřelky ministrů také úplně vypadlo a co považuji za neméně důležité je, aby byli finančníci v čele se Zdeňkem Bakalou pohnáni k odpovědnosti a aby byl zajištěn majetek vyvedený po nehorázné privatizaci z podniku. Je tu množství majetku, jenž se jim ještě nepodařilo dostat do zahraničí, a proto se k tomu musí vláda postavit prioritně.

Pracovníci podniku a odbory hovoří o praktikách, kdy docházelo k poškozování OKD například vyplácením obřích dividend, na jejichž výplatu byly zajišťovány nevýhodné úvěry. To má patrně znaky trestného činu. Dále je zde otázka obřího bytového fondu, kdy nebylo splněno, že bude nabídnut za netržních podmínek nájemníkům, když přitom Bakala získal byty za zlomek jejich běžné hodnoty.

Bude odpovědností všech vládních stran, pokud nechají tuto nehoráznost takzvaně vyhnít. Zvláště ČSSD, která se na privatizaci aktivně podílela účastí tehdejšího ministra financí a dnešního premiéra Sobotky, je v tomto problému zjevně ve střetu zájmů. Dalo by se říct, že ministr musí dostat čas hájení, ale čas není a ministr Havlíček byl doposud tři roky náměstkem na průmyslu a obchodu, tudíž se nemůže na seznamování s rezortem vymlouvat.

Autor: 
P. Kováčik
Zdroj: 
facebook