Soňa Marková: Naším cílem je ocenit ženy, které přispívají ke zlepšení života

16. 12. 2017

Rozhovor Haló novin se Soňou Markovou, předsedkyní Komise žen ÚV KSČM a členkou vládního Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích. »Naším hlavním cílem je prosazovat myšlenky a opatření ve prospěch rovných příležitostí žen a mužů (gender) i vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice KSČM. Podporujeme, vzděláváme a připravujeme ženy jak do stranických funkcí, tak na práci v zastupitelstvech na všech úrovních«.

● Končí další rok plný politické práce. Čím se členky Komise žen Ústředního výboru KSČM zabývaly letos?

Komise žen se za dobu své existence stala respektovanou součástí politiky KSČM. I když naše snahy nejsou vždy korunovány úspěchem, jsem ráda, že se nám pomalu daří měnit názory funkcionářů i řadových členů či sympatizantů - myslím teď mužů i žen - na rovné zastoupení žen a mužů na kandidátních listinách naší strany, na potřebu hledět na svět i specifickýma očima žen, naslouchat jejich názorům a návrhům řešení problémů, a třeba i používat genderově korektní jazyk. To sice vypadá jako zdánlivě směšná maličkost, ale žádný z mužů, delegátů sjezdu by zřejmě nechtěl být »delegátka Josef Novák«, zatímco já jsem byla »delegát Soňa Marková«, stejně jako ostatní účastnice.

Naše komise se vyjadřuje ke všem nevyřešeným genderovým problémům současné společnosti, ať už to jsou rozdíly mezi platy a důchody žen a mužů, feminizace chudoby, chybějící náhradní výživné matkám samoživitelkám (i otcům samoživitelům), nedostatek jeslí a školek i nemožnost skloubit rodinný a pracovní život, násilí na ženách, sexismus či nedostatečné zastoupení žen v rozhodovacích procesech, včetně politiky.

Pravidelně organizujeme vzdělávací semináře a mentorinky pro ženy i muže, kam si zveme odborníky a odbornice ze všech potřebných oborů

● Komise žen je respektovaná, přesto jsem zaznamenala, že její činnost není všemi členy a členkami komunistické strany vnímána jednoznačně pozitivně. Čím si to vysvětlujete?

Komise žen sice vznikla na základě rozhodnutí VIII. sjezdu a nikdo její potřebu a význam pro moderní levicovou stranu nezpochybnil ani na IX. sjezdu, ale negativní hlasy opakovaně zaznívají. Zvlášť tehdy, když se snažíme prosadit závazné pravidlo do kritérií pro sestavování kandidátních listin nebo když pořádáme semináře o osobnostech ženského hnutí, které sice nebyly členkami komunistické strany, ale ve své době se staly průkopnicemi v různých oblastech společenského, kulturního a politického života. Některé členky Komise žen se potýkají i s nechutí krajských funkcionářů KSČM zvát je na jednání krajských výborů a také se těmto některým funkcionářům příliš nechce spolupracovat při informování o našich akcích.

Někdy se setkáváme i s určitou dávkou nepochopení u samotných žen, které si své »významnější« postavení již samy vydobyly a nyní nemají potřebu a chuť pomoci svým následovnicím. Na vině také bývá určité stereotypní myšlení v duchu: celou dobu jsme to dělali takto, proč bychom to měli nyní měnit…

● Mnozí zaměňují spolek s celorepublikovou působností nazvaný Levicové kluby žen s jednou složkou stranické struktury, kterou je právě tato vámi řízená komise. Jak tyto rozdíly vysvětlujete a kde hledáte s organizovanými levicovými ženami průnik zájmů?

S Levicovými kluby žen ve velké míře spolupracujeme, vzájemně si vyměňujeme zkušenosti a svojí činností se doplňujeme. Některé členky Komise žen jsou současně i členkami LKŽ. Předsedkyně Republikové rady LKŽ Květa Šlahúnková se často účastní našich jednání a seminářů a my jsme zase zvány na jejich zajímavé akce. Zatímco LKŽ sdružují ženy i muže levicového smýšlení z celé republiky a mají bohatou tradici v různorodé činnosti, Komise žen je součástí struktury KSČM, je tvořena 14 koordinátorkami zastupujícími jednotlivé kraje a volenými nejvyšším stranickým orgánem.

Naším hlavním cílem je prosazovat myšlenky a opatření ve prospěch rovných příležitostí žen a mužů (gender) i vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice KSČM. Podporujeme, vzděláváme a připravujeme ženy jak do stranických funkcí, tak na práci v zastupitelstvech na všech úrovních.

● Na příští rok jste v komisi vymyslely zajímavou novinku: udílení cen Žena roku. Jak jste na tento sympatický nápad přišly? A můžete něco prozradit z její kuchyně?

Členky Komise žen na svém listopadovém jednání, posledním v tomto končícím roce, rozhodly, že vyhlásí ocenění Žena roku 2018 s podtitulem »Lepší je zapálit alespoň malou svíčku, než sedět a nadávat na tmu«. Naším cílem je upozornit a ocenit ženy, členky KSČM, které svými aktivitami přispívají ke zlepšení života lidí, motivují, pomáhají, povzbuzují, pečují, vlévají naději, inspirují, jednoduše dělají vše pro to, aby se nám všem žilo líp. Do 15. června 2018 může každý naší komisi poslat návrhy, které musí obsahovat jméno, příjmení, adresu, kontakty, zdůvodnění nominace a samozřejmě i souhlas s nominací do soutěže. V červnu příštího roku se sejde výběrová komise tvořená členkami Komise žen, zástupci a zástupkyněmi vedení ÚV KSČM a Haló novin. Ti vyberou pět žen v kategorii do 40 let a dalších pět nad 40 let. Následně proběhne slavnostní vyhlášení a také prezentace v Haló novinách.

Jsme přesvědčeny o tom, že slova hýbají, ale příklady táhnou…, jak říkali staří Římané.

● Příští »osmičkový« rok inspiruje k mnoha dalším akcím. Nechystá Komise žen speciálně něco k příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky?

Komise žen připravuje pro tuto významnou historickou událost již tradiční podzimní seminář, kde chceme připomenout ženské osobnosti, které nějakým způsobem přispěly ke vzniku samostatné Republiky Československé. Nechceme se však pouze zabývat historií, byť významnou. Na duben příštího roku chystáme velké celorepublikové setkání členek a funkcionářek KSČM, kde se společně poradíme, jak pokračovat v oblasti rovných příležitostí i jak pomoci naší straně po ne zcela úspěšných volbách. Důležitá bude také výměna dobrých a špatných zkušeností.

● Jak hodnotíte volby do sněmovny z pohledu úspěchu kandidátek? Fórum 50 %, jež provádí po každých volbách tyto analýzy, to hodnotí jako mírný posun kupředu, žen ve sněmovně bude mírně více. Jenže není politička jako politička…

Žen je sice ve sněmovně o něco málo více, ale potřebných minimálně 40 procent, tedy paritního prahu, ještě zdaleka dosaženo nebylo. Je totiž prokázáno, že zájmy určité skupiny jsou brány na zřetel teprve tehdy, když je tato skupina zastoupena aspoň čtyřiceti procenty. Ještě nás tedy čeká hodně práce.

I z hlediska prosazování řešení palčivých témat, která trápí především ženy, není optimální, že ve sněmovních volbách katastrofálně propadla levice. Zástupci a zástupkyně hnutí v čele s miliardářem i představitelé dalších pravicových a středových stran se s největší pravděpodobností nebudou intenzivně zabývat zavedením náhradního výživného, ani se snažit přidávat peníze na školky a jesle, nepůjde jim také o co nejrychlejší srovnání více než dvacetiprocentního rozdílu mezi platy mužů a žen či zmírnění sociálních dopadů na stárnoucí populaci, především do chudoby upadajících žen.

● V poslaneckém klubu KSČM pracují v tomto volebním období tři poslankyně z 15 členů a členek, tedy pětina. To asi jako úspěch hodnotit nelze, viďte….

Náš klub ve sněmovně celkově oslabil, a tím zde máme i menší počet žen. Tento fakt jasně ukazuje na to, jak je důležité sestavovat kandidátní listiny tak, aby na pozici lídrů a na volitelných místech byli zastoupeni jak muži, tak ženy rovnoměrně. Na druhou stranu považuji za velký úspěch, že předsedkyní typicky »mužského« rozpočtového výboru byla zvolena Míla Vostrá. Jde o boření mýtů a stereotypů o tom, že ženy mohou úspěšně a fundovaně působit maximálně ve zdravotnictví, školství nebo sociální oblasti.

V Babišově vládě jsou čtyři ministryně, je to více než ve vládě Sobotkově. Zároveň ale zmizel post ministra/ministryně pro lidská práva, legislativu a rovné příležitosti. Jak tyto dvě skutečnosti hodnotíte?

Je určitě dobře, že nová vláda nemá být pouze »pánským klubem«, jak se to v minulosti občas stalo. Výzkumy a zkušenosti jednoznačně prokazují, že nejefektivněji pracují smíšené kolektivy. Přestože ale máme u nás stejné množství vzdělaných a schopných žen jako mužů, je jich ve vládě, ve sněmovně, Senátu i na dalších rozhodovacích pozicích stále ještě žalostně málo.

Podle mého názoru není ani tolik důležité, jestli budeme mít speciálního ministra či ministryni na rovné příležitosti, ale jestli se nová vláda bude touto problematikou programově zabývat, intenzivně řešit dlouho odkládané problémy, bude pozorně naslouchat odborné veřejnosti i využívat zkušenosti ze zemí, kde jsou v této oblasti mnohem dál.

● Jak si vy sama zvykáte po čtyřech volebních obdobích, která jste odpracovala v parlamentu, na nový život bez poslanecké funkce? Čemu nyní budete v politické práci věnovat nejvíce času?

Několikaletá usilovná práce v Poslanecké sněmovně mi umožnila získat novou profesi, stala jsem se odbornicí na organizaci a politiku zdravotnictví, poznala jsem velké množství zajímavých a inspirativních lidí. Seznámila jsem se s různorodými tématy a hlavně jsem mohla z titulu své funkce mnoha lidem konkrétně pomoci. Vždy jsem žila velmi aktivně a jako poslankyně až hekticky. Zůstávám zastupitelkou města Náchoda, předsedkyní OV KSČM i členkou ÚV, předsedkyní Komise žen i členkou Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice při Radě vlády pro rovné příležitosti.

Nyní se mohu více věnovat svým nejbližším, hlavně malým vnučkám Zuzance a Aničce, i si trochu odpočinout. Současně pečlivě zvažuji své další působení. Dostala jsem několik nabídek jak z oblasti zdravotnictví, tak školství. V nejbližší době mě tak čekají důležitá rozhodnutí s tím, že i nadále budu všemi svými silami pracovat pro stranu. Jsem po vzoru svých rodičů komunistkou již více než třicet let a to je nejen velká odpovědnost, ale i závazek.

● Zůstáváte také ve funkci stínové ministryně zdravotnictví a jste členkou správní rady VZP, tedy se zdravotnictvím zachováváte úzké propojení. Ostatně naši čtenáři a čtenářky to zaznamenali z komentářů v Haló novinách.

Skutečně, zůstávám expertkou KSČM pro oblast zdravotnictví. Jsem navázána na širokou zdravotnickou veřejnost, vystupuji za KSČM na zdravotnických fórech a konferencích, připravuji stanoviska k aktuálním tématům ve zdravotnictví a publikuji v odborných médiích. Ráda bych udržela kontakt s našimi zástupci ve sněmovním výboru pro zdravotnictví a zároveň jsem připravena pokračovat ve své činnosti ve správní radě VZP. Pevně věřím, že poslanecký klub předloží návrhy zákonů o zrušení karenční doby, o neziskových zdravotnických zařízeních nebo o reexportech léků, které jsem měla připravené v minulém volebním období, ale v důsledku neochoty vládní koalice se je nepodařilo prosadit.

● A protože se blíží vánoční svátky a konec roku 2017, mohu se zeptat na vaše přání do roku nového?

Jako každý rok, mám i letos jedinečnou možnost setkávat se se stovkami lidí na předvánočních koncertech, které zaštiťuji a jejichž prostřednictvím pomáháme dětem i dospělým ve stacionářích, dětských domovech a speciálních školách. Vždy s nimi mluvím o potřebě zastavit se a zapřemýšlet. Neobdarovávat drahými dárky, ale úsměvem, láskou a časem nejen své nejbližší. Protože devět desetin našeho štěstí se skládá ze zdraví, tak přeji nám všem pevné zdraví a také splnění aspoň jednoho tajného přání.

Autor: 
M. Hoření
Zdroj: 
halonoviny.pdf