Komentáře

24. 5. 2018

Rozhovor Haló novin s profesorem Zdeňkem Jičínským, právníkem a publicistou. »Závěrečná dohoda o tom, zda se koaliční vláda ustaví, nebo ne, je skutečně záležitostí hnutí ANO a jeho předsedy Andreje Babiše a KSČM a jejího předsedy Vojtěcha Filipa«.

23. 5. 2018

V Brně, v zasedací místnosti městského výboru KSČM, se sešli zájemci o setkání se známou českou levicovou odbornicí na geopolitické otázky Veronikou Sušovou-Salminen, která je spolueditorkou webového časopisu !Argument.

21. 5. 2018

Rozhovor s Richardem Králem, bývalým vysokým úředníkem Ministerstva zahraničí ČR.

Je období každoročních srazů landsmanšaftu. Letos měla jet do Bavorska na sraz sudetoněmeckého landsmanšaftu »jen« exministryně Marksová. Nebude to pro SdL málo?

3. 5. 2018

Nemůže být větším paradoxem, než že se v čase, kdy se v naší republice slaví výročí vítězství ve druhé světové válce v roce 1945 a osvobození od fašismu, dozvídáme, že se u sochy sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva, která stojí na náměstí Interbrigády v Praze, octne – prý již v červnu – další, »vysvětlující« cedulka, a to v českém, anglickém a ruském jazyce.

30. 4. 2018

Rozhovor s historikem docentem PhDr. Stanislavem Holubcem.

● Jste historik. Je rok osmičkových výročí, tedy osmiček, kdy se prý vždycky něco stane. Věříte v to?

27. 4. 2018

Nedávno byly zveřejněny výsledky konkurzu na výběr mýta v Česku. Vybrána byla satelitní metoda, konečně. Vím ale, že ještě není vyhráno. Tato možnost zde totiž byla už v roce 2006, ale stát (?) tehdy zvolil metodu jinou – začaly se stavět mýtné brány. Co naplat, že nebylo splněno zadání, aby bylo zpoplatněno 2000 km silnic a dálnic, ještě dnes jich 600 km chybí.

26. 4. 2018

O víkendu proběhla v Berlíně »porada« asi 150 členů německé strany Levice (Die Linke) z celé Spolkové republiky. Jejich společnou platformou je nespokojenost s vedením frakce Levice ve Spolkovém sněmu, tedy se Sahrou Wagenknechtovou a Dietmarem Bartschem.

23. 4. 2018

Vážený soudruhu předsedo, milý Vojto, vážené soudružky, vážení soudruzi, dovolte mi, abych vás pozdravil tímto starým sociálně demokratickým pozdravem.

12. 4. 2018

Rozhovor s předsedou Sdružení nájemníků ČR Milanem Tarabou. »Prvořadým úkolem zákona o sociálním bydlení je, aby vytvořil právní podmínky pro to, aby lidé, zejména osamělí senioři, matky s dětmi, tj. samoživitelky, si dokázali udržet stávající byty«.

10. 4. 2018

Byl to slavný den v našich dějinách. Dne 7. dubna 1348 založil český král a římský císař Karel IV. v Praze nejstarší univerzitu ve střední Evropě. Univerzita Karlova měla tehdy čtyři fakulty – teologickou, svobodných umění, právnickou a medicínskou. Jejím sídlem bylo Karolinum, dodnes užívaná a obdivovaná budova s románsko-gotickými základy, národní kulturní památka.

10. 4. 2018

V břevnovském hostinci U Kaštanu je 25 židlí. Obsadili jsme do poslední. 140 let od chvíle, kdy tudy běžely dějiny. Dne 7. 4. 1878 tu vznikla »českoslovanská« sociální demokracie. Zval jsem i Jiřího Zimolu, jejího statutárního místopředsedu. Kvitoval to s povděkem.

10. 4. 2018

Krach jednání s ČSSD o vládě je jedna z největších politických porážek šéfa hnutí ANO Andreje Babiše.

9. 4. 2018

● Před čtrnácti dny jsme spolu vzpomínali »na minulost«, na bombardování Jugoslávie před devatenácti lety, které definitivně rozbilo Jugoslávii a znamenalo největší zásah do práv jedné evropské země, smrtící úder »helsinskému procesu«. Dnes bych chtěl v rozhovoru pokračovat. Děje se toho totiž v našem geoprostoru mnoho.

8. 4. 2018

ArcelorMittal Ostrava a.s. je největším hutním podnikem v České republice. Je také jedním z největších zaměstnavatelů v Ostravě a Moravskoslezském kraji. Je ale také společností, která významnou měrou přispívá k sociálnímu klidu v ostravském regionu.

6. 4. 2018

Jak se mají naši občané cítit bezpečně, když ani ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán (ANO) nedodržuje zákon a nectí principy svobody a spravedlivého procesu? 

4. 4. 2018

Martina Luthera Kinga zabili před půl stoletím. Tato vražda symbolizuje temno, které si Amerika nedá za rámeček. Školí-li okolní svět z lidských práv, dotěrný nevkus si dopřává hodokvas.

3. 4. 2018

Léta uctíváme naši hymnu. Známe ji od mala, stejně jako naši rodiče a prarodiče. Všichni známe její význam a jsme také patřičně hrdi, pokud zní doma a v zahraničí. Je pro nás symbolem úcty.

31. 3. 2018

V Českém olympijském výboru nemají co na práci. Namísto toho, aby jeho činovníci všemi způsoby podpořili masový sport, zejména dětí, z nichž mohou vyrůst budoucí šampioni, přicházejí s návrhem na nové pojetí české státní hymny. Důvod, jak ho prezentoval předseda ČOV Jiří Kejval? Hymna má být vlastenečtější, bojovnější, aby více motivovala (sportovce).

29. 3. 2018

Reklama láká kuřáky, mezi něž nepatřím, aby si pořídili novou cigaretu. Přesněji zařízení, do něhož se vkládají náplně, tedy jakési minicigarety.

29. 3. 2018

Česká republika je v mnoha mezinárodních organizacích. Ročně za tato členství platí miliardy korun. Otázkou je, zda přinášejí všechny tyto organizace ČR užitek, nebo zda jde o pouhé černé díry, ve kterých se ztrácí naše peníze z veřejných rozpočtů.

28. 3. 2018

Před nynějším Domem odborových svazů (nepotrvrzeně jsem slyšel, že je tento architektonický skvost na prodej) stávala socha Antonína Zápotockého, kterou „tátové dělníků“ a jiní záhy po majetkovém převratu vyvrátili z piedestalu a postavili tam sochu Winstona Churchilla.

Postaru se přece žít nedá.

28. 3. 2018

Rozhovor Haló novin se stínovým ministrem obrany Alexanderem Černým (KSČM).

● Na posledním jednání sněmovního výboru pro obranu, jehož jste místopředsedou, jste projednávali Koncepci výstavby Armády ČR. Vy osobně jste vyjádřil značnou nespokojenost s tím, jak byl materiál připraven, a vůbec s atmosférou ve výboru. O co šlo?

28. 3. 2018

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů hýbe naší společností. Zkráceně se mu říká GDPR a je to nařízení z Evropské unie, které upravuje nakládání s osobními a citlivými údaji lidí.

27. 3. 2018

Rozhovor Haló novin s členem expertní komise KSČM pro sociální oblast Miroslavem Opálkou.

26. 3. 2018

● Dvacátého čtvrtého března uplynulo devatenáct let od začátku bombardování Jugoslávie spojenými silami NATO. Vzpomínáte na toto, jak řekl prezident Havel, »humanitární bombardování«?

Stránky