Komentáře

8. 6. 2018

Rozhovor Haló novin s místopředsedkyní ÚV KSČM a europoslankyní GUE/NGL Kateřinou Konečnou. »Řešení je v tom, že vytvoříme jednoduchý banner, jednoduchý billboard, jednoduché sdělení pro lidi. To nám zoufale chybí a já jsem z toho nešťastná«.

● Jak hodnotíte výsledky X. sjezdu KSČM?

5. 6. 2018

Myslím, že není jen mým dojmem, že političtí komentátoři všech možných směrů stále jaksi nedokážou »uchopit« silnou politickou pozici KSČM, překonávající špatný výsledek při posledních parlamentních volbách. To ukazuje vyjednávání o složení nové vlády České republiky. A v této souvislosti se chci vrátit k tomu, co následovalo (resp.

1. 6. 2018

Rozhovor Haló novin s Alenou Nohavovou, předsedkyní Jihočeského krajského výboru KSČM. »Vyspělým zemím EU, které vydávají na školství šest procent HDP, se již více než dvacet let stále nepřibližujeme«.

30. 5. 2018

No přesně takhle to na infoCZ arabista pan Pelikán neřekl, ale přesně takový význam to mělo. Řekl to totiž takto: „Spojencům věřit musíme, i kdyby Sýrie a Rusko měly pravdu.“

29. 5. 2018

Rozhovor Haló novin s ekonomkou Ilonou Švihlíkovou. »Když se debatuje o státním rozpočtu, řeší se každá miliarda. Přitom nám do zahraničí každý rok odtéká 300 miliard, aniž by to někoho nějak zvlášť trápilo.

28. 5. 2018

Rozhovor s předsedou Asociace Vojáci proti válce Jiřím Burešem.

25. 5. 2018

Když se ve vysílání České televize objevila bombastická reklama na nový koprodukční film Bůh s námi – od defenestrace k Bílé hoře, divákům se klamně slibovalo cosi velkolepého. O to větší bylo rozčarování. Namísto avizovaného »velkého« filmu, zachycujícího pohnutou dobu, se divákovi dostalo rozpačité, unylé náhražky.

24. 5. 2018

Rozhovor Haló novin s profesorem Zdeňkem Jičínským, právníkem a publicistou. »Závěrečná dohoda o tom, zda se koaliční vláda ustaví, nebo ne, je skutečně záležitostí hnutí ANO a jeho předsedy Andreje Babiše a KSČM a jejího předsedy Vojtěcha Filipa«.

23. 5. 2018

V Brně, v zasedací místnosti městského výboru KSČM, se sešli zájemci o setkání se známou českou levicovou odbornicí na geopolitické otázky Veronikou Sušovou-Salminen, která je spolueditorkou webového časopisu !Argument.

21. 5. 2018

Rozhovor s Richardem Králem, bývalým vysokým úředníkem Ministerstva zahraničí ČR.

Je období každoročních srazů landsmanšaftu. Letos měla jet do Bavorska na sraz sudetoněmeckého landsmanšaftu »jen« exministryně Marksová. Nebude to pro SdL málo?

3. 5. 2018

Nemůže být větším paradoxem, než že se v čase, kdy se v naší republice slaví výročí vítězství ve druhé světové válce v roce 1945 a osvobození od fašismu, dozvídáme, že se u sochy sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva, která stojí na náměstí Interbrigády v Praze, octne – prý již v červnu – další, »vysvětlující« cedulka, a to v českém, anglickém a ruském jazyce.

30. 4. 2018

Rozhovor s historikem docentem PhDr. Stanislavem Holubcem.

● Jste historik. Je rok osmičkových výročí, tedy osmiček, kdy se prý vždycky něco stane. Věříte v to?

27. 4. 2018

Nedávno byly zveřejněny výsledky konkurzu na výběr mýta v Česku. Vybrána byla satelitní metoda, konečně. Vím ale, že ještě není vyhráno. Tato možnost zde totiž byla už v roce 2006, ale stát (?) tehdy zvolil metodu jinou – začaly se stavět mýtné brány. Co naplat, že nebylo splněno zadání, aby bylo zpoplatněno 2000 km silnic a dálnic, ještě dnes jich 600 km chybí.

26. 4. 2018

O víkendu proběhla v Berlíně »porada« asi 150 členů německé strany Levice (Die Linke) z celé Spolkové republiky. Jejich společnou platformou je nespokojenost s vedením frakce Levice ve Spolkovém sněmu, tedy se Sahrou Wagenknechtovou a Dietmarem Bartschem.

23. 4. 2018

Vážený soudruhu předsedo, milý Vojto, vážené soudružky, vážení soudruzi, dovolte mi, abych vás pozdravil tímto starým sociálně demokratickým pozdravem.

12. 4. 2018

Rozhovor s předsedou Sdružení nájemníků ČR Milanem Tarabou. »Prvořadým úkolem zákona o sociálním bydlení je, aby vytvořil právní podmínky pro to, aby lidé, zejména osamělí senioři, matky s dětmi, tj. samoživitelky, si dokázali udržet stávající byty«.

10. 4. 2018

Byl to slavný den v našich dějinách. Dne 7. dubna 1348 založil český král a římský císař Karel IV. v Praze nejstarší univerzitu ve střední Evropě. Univerzita Karlova měla tehdy čtyři fakulty – teologickou, svobodných umění, právnickou a medicínskou. Jejím sídlem bylo Karolinum, dodnes užívaná a obdivovaná budova s románsko-gotickými základy, národní kulturní památka.

10. 4. 2018

V břevnovském hostinci U Kaštanu je 25 židlí. Obsadili jsme do poslední. 140 let od chvíle, kdy tudy běžely dějiny. Dne 7. 4. 1878 tu vznikla »českoslovanská« sociální demokracie. Zval jsem i Jiřího Zimolu, jejího statutárního místopředsedu. Kvitoval to s povděkem.

10. 4. 2018

Krach jednání s ČSSD o vládě je jedna z největších politických porážek šéfa hnutí ANO Andreje Babiše.

9. 4. 2018

● Před čtrnácti dny jsme spolu vzpomínali »na minulost«, na bombardování Jugoslávie před devatenácti lety, které definitivně rozbilo Jugoslávii a znamenalo největší zásah do práv jedné evropské země, smrtící úder »helsinskému procesu«. Dnes bych chtěl v rozhovoru pokračovat. Děje se toho totiž v našem geoprostoru mnoho.

8. 4. 2018

ArcelorMittal Ostrava a.s. je největším hutním podnikem v České republice. Je také jedním z největších zaměstnavatelů v Ostravě a Moravskoslezském kraji. Je ale také společností, která významnou měrou přispívá k sociálnímu klidu v ostravském regionu.

6. 4. 2018

Jak se mají naši občané cítit bezpečně, když ani ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán (ANO) nedodržuje zákon a nectí principy svobody a spravedlivého procesu? 

4. 4. 2018

Martina Luthera Kinga zabili před půl stoletím. Tato vražda symbolizuje temno, které si Amerika nedá za rámeček. Školí-li okolní svět z lidských práv, dotěrný nevkus si dopřává hodokvas.

3. 4. 2018

Léta uctíváme naši hymnu. Známe ji od mala, stejně jako naši rodiče a prarodiče. Všichni známe její význam a jsme také patřičně hrdi, pokud zní doma a v zahraničí. Je pro nás symbolem úcty.

31. 3. 2018

V Českém olympijském výboru nemají co na práci. Namísto toho, aby jeho činovníci všemi způsoby podpořili masový sport, zejména dětí, z nichž mohou vyrůst budoucí šampioni, přicházejí s návrhem na nové pojetí české státní hymny. Důvod, jak ho prezentoval předseda ČOV Jiří Kejval? Hymna má být vlastenečtější, bojovnější, aby více motivovala (sportovce).

Stránky